Przejdź do treści

Regulamin

Podróże do Zaczarowanego Lasu

Regulamin kursu dla Leśnych Przewodników i Przewodniczek

“Podróże do Zaczarowanego Lasu ”

 1. Organizatorem kursu Leśnych Przewodników i Przewodniczek: “Podróże do Zaczarowanego Lasu ” jest Pracownia Edukacji Żywej (ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice, NIP: 6351833473). 
 2. Autorami programu kursu są: dr Maja Głowacka i dr Bogdan Ogrodnik. 
 3. Uczestniczki/Uczestnicy pierwszego etapu przygotowane/i są do realizacji kilkugodzinnych wypraw terenowych, Uczestniczki/Uczestnicy drugiego etapu – są przygotowane/i do realizacji kilkudniowych pobytów rodzin w przyrodzie. Trzeci etap ma formę warsztatów doskonalących i wspierających. 
 4. Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu kursu jest odpowiedź na pytania przesłane przez Organizatora, otrzymanie informacji o zakwalifikowaniu się, akceptacja niniejszego regulaminu oraz terminowa wpłata na konto fundacji opłaty zgodnej z ogłoszeniem zamieszczonym TUTAJ 
 5. Warunkiem przystąpienia do drugiego etapu kursu jest ukończenie pierwszego etapu, otrzymanie informacji o zakwalifikowaniu się, przeprowadzenie minimum trzygodzinnej wyprawy rodzinnej oraz terminowa wpłata na konto fundacji opłaty zgodnej z ogłoszeniem.
 6. Warunkiem przystąpienia do stażu podczas 6-dniowego Kręgu Leśnych Rodzin jest ukończenie drugiego etapu kursu, otrzymanie informacji o zakwalifikowaniu się oraz terminowa wpłata na konto fundacji opłaty zgodnej z ogłoszeniem.
 7. Każda/y z Uczestniczek/Uczestników uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz opisem programu. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest czynne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach danego etapu kursu.
 8. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora – cała wpłacona opłata zostanie niezwłocznie zwrócona na konto Uczestnika.
 9. W przypadku rezygnacji Uczestniczki/Uczestnika do 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu, Organizator zwraca 90% wartości konkretnego etapu kursu. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Organizator zwraca 90% wartości konkretnego etapu kursu w sytuacji, gdy na miejsce osoby rezygnującej znajdzie się inna osoba i zostanie zakwalifikowana do udziału w szkoleniu
 10. Warunkiem prowadzenia Kręgów Leśnych Rodzin™ jest uzyskanie rekomendacji Organizatora. Rekomendację można uzyskać po ukończeniu drugiego etapu szkolenia, odbyciu sześciodniowego stażu podczas Kręgu Leśnych Rodzin™ oraz wykazując się postawą zgodną z przesłaniem Pracowni Edukacji Żywej. 
 11. Turnusy Kręgi Leśnych Rodzin™ można prowadzić jedynie w parze z osobą, która również uzyskała rekomendację. Nie jest możliwe prowadzenie Kręgów Leśnych Rodzin™ pojedynczo.
 12. Współpracę pomiędzy Organizatorem a osobami prowadzącymi Kręgi Leśnych Rodzin™ reguluje odrębna umowa.
 13. Uczestniczki/Uczestnicy są zobowiązane/i do zgłoszenia Organizatorowi wszelkich chorób, dysfunkcji i innych okoliczności, które mogą wpłynąć na przebieg kursu. 
 14. Uczestniczki/Uczestnicy proszone/eni są o sprawdzenie aktualności ubezpieczenia NNW a w razie braków o dokupienie polisy obejmującej czas zjazdów.
 15. Administratorem danych osobowych Uczestniczek/Uczestników jest Organizator. Wszystkie dane wrażliwe ulegają przetworzeniu zgodnie z prowadzoną przez Pracownię Edukacji Żywej Polityką Prywatności (dostępną na stronie www.pez.org.pl).
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podpis Uczestniczki/Uczestnika akceptujący Regulamin