Przejdź do treści

Podróże do zaczarowanego lasu

Drodzy Wędrowcy, 

Nadszedł ten ważny dla nas moment, w którym po wielu latach wędrówek i poszukiwań – jesteśmy gotowi, aby zwołać Krąg Leśnych Przewodniczek i Przewodników. Tak nazwaliśmy społeczność osób organizujących podróże, wyprawy rodzin z małymi dziećmi, grup dzieci (a może i dorosłych) do lasu poszerzonego wyobraźnią. Ten dodatkowy wymiar wprowadzamy po to, aby ułatwić zadomowienie się dzieci i ich rodziców w Naturze.
Zapraszamy Was do udziału w VIII edycji kursu. W  poprzednich edycjach wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski.

Od lat spotykamy się z rodzinami w lasach. Program tych spotkań budowany jest na przekonaniu, iż Naturą dla dziecka, w miarę upływających dni, miesięcy i lat jest najpierw Rodzic (dorosła opiekunka/opiekun), potem Plemię (przyjaźni dorośli) a następnie Przyroda jako rodzina rodzin żyjących istot. Chcemy Was poprowadzić i towarzyszyć Wam w podróży w głąb tak rozumianej Natury, którą symbolizuje LAS. Pragniemy Was wesprzeć w Jej doświadczaniu i odkrywaniu w Niej wiedzy istotnej dla rozwoju i dojrzewania naszych dzieci. 

Czy jesteście gotowi na taką Podróż? 

Cel – dlaczego to robimy?

Ważne jest dla nas, aby jak najwięcej rodzin i dzieci mogło spędzać czas w przyrodzie w sposób, który wspiera ich rozwój a przede wszystkim dojrzewanie. Żeby jak najwięcej dzieci pogłębiało i podtrzymywało swoją więź z Naturą. Mamy świadomość, że to buduje wewnętrzną motywację do Jej ochrony. Dzieci nie zrobią tego same, potrzebna jest im pomoc Przewodników – rodziców i innych przyjaznych dorosłych. 

Obserwujemy od lat, że wypracowane przez nas podejście, jakie wykorzystujemy przede wszystkim w spotkaniach z rodzinami (Kręgi Leśnych Rodzin™) – jest skuteczne. Wiele dzieci i całych rodzin odczuwa tego długotrwałe efekty. Ich zbliżenie się do Natury (a nierzadko i do siebie nawzajem) jest rzeczywiste. Ponad połowa rodzin wraca do nas w kolejnych latach. Wracają jako ważna część wielkiej Rodziny Rodzin. Mamy więc nadzieję, że coraz więcej przyszłych Przewodniczek i Przewodników skorzysta z naszych metod i doświadczeń. 

Przesłaniem Pracowni Edukacji Żywej jest pomoc dorosłym w przygotowaniu dzieci do świata, który nadchodzi. Trzeba dać młodym ludziom siłę, wytrzymałość, elastyczność, które wystarczą im na całe życie. To są owoce dojrzałości. Zdrowa więź z Naturą (p.w.) jest zasobem, z którego dziecko może korzystać przez wiele lat poznając świat, dojrzewając w zmaganiu się z trudnościami i odzyskując siły w bliskości Rodzica, dojrzałego Przewodnika, do którego ma zaufanie czy mieszkańców Przyrody.

Od kilku lat rośnie liczba rodzin, którym zmuszeni jesteśmy odmówić wzięcia udziału w wyjazdach Kręgu Leśnych Rodzin™. Ponieważ turnusy te są kameralne (w jednym uczestniczy maksymalnie 9 rodzin), więc liczba miejsc jest mocno ograniczona. Mamy nadzieję, że dzięki Leśnym Przewodniczkom i Przewodnikom zwiększy się liczba rodzin i dzieci, które zaznają korzyści i radości z pobytu w przyrodzie. 

W skrócie – do czego konkretnie Was zapraszamy?

Nasz propozycja obejmuje trzy Podróże do Zaczarowanego Lasu. Dwie pierwsze to czterdziestogodzinne kursy z tym, że Druga Podróż to kurs dla absolwentów Pierwszej Podróży. Trzecia Podróż to zbiorcza nazwa dla weekendowych warsztatów proponujących rozwój konkretnych kompetencji i jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

W Pierwszej Podróży przygotujemy Was do prowadzenia kilkugodzinnych wypraw leśnych – z rodzinami, z dziećmi a pewnie znajdziecie tu również inspirację do organizowania spotkań z dorosłymi. Dowiecie się sporo m.in. o znaczeniu kontaktu z Naturą dla rozwoju dziecka, o roli i praktycznym wykorzystaniu opowieści przyrodniczych oraz o tym, jak włączać wybrane wątki dorobku kulturowego do spotkań przyrodniczych. Nauczycie się tworzyć scenariusze leśnych wypraw, poznacie wiele aktywności dla rodzin i dzieci a także inne przydatne w terenie umiejętności. Program Pierwszej Podróży jest kompletny i jeżeli nie zamierzacie organizować kilkudniowych turnusów – jest wystarczający, aby zaraz po ukończeniu kursu organizować pierwsze wyprawy.

Zorganizowaliśmy już siedem edycji Pierwszej Podróży do Zaczarowanego Lasu, podczas których podróżowało z nami ponad 100 0sób. Wiele z nich zaczęło już organizować własne, autorskie wyprawy do lasu dla rodzin i dla dzieci. To dla nas ogromna radość! 

Jednak jeżeli czujecie (lub poczujecie w trakcie trwania Pierwszej Podróży), że chcecie iść dalej w zbliżaniu rodzin do przyrody – pomoże Wam w tym Druga Podróż. Tu nauczycie się, jak poprowadzić kilkudniowe spotkanie z rodzinami. Poznacie strukturę i dynamikę 6-dniowego wyjazdu. Dowiecie się m.in. o opowieści integrującej różne warstwy świadomości i o podstawowym cyklu rozwojowym małego dziecka. Nauczycie się, jak budować wielodniowy proces budowy więzi dzieci i rodzin z Naturą i adaptować do tego celu różne, mniej lub bardziej znane aktywności terenowe. Pogłębimy także zagadnienia, które pojawiły się w Pierwszej Podróży, można więc traktować Drugą Podróż jako poszerzenie i pogłębienie własnych kompetencji. Uwaga: aby wziąć udział w Drugiej Podróży, niezbędne jest ukończenie Pierwszej Podróży oraz poprowadzenie przynajmniej jednego kilkugodzinnego wyjścia do lasu dla rodzin.

Bardzo się ucieszymy, jeżeli po zakończeniu Drugiej Podróży okaże się, że są osoby, które chcą prowadzić Kręgi Leśnych Rodzin™ wg naszych scenariuszy. Uznamy, że dobrze nam ze sobą (łączy nas podobna wizja świata, postawa wobec Natury, dzieci i dorosłych, itd.) . Zaprosimy Was wówczas do prowadzenia KLR w tych miejscach Polski (i nie tylko), w których będziecie chcieli to robić.

W Trzeciej Podróży wspieramy Was w trudnościach, na które napotykacie podczas swojej drogi Przewodniczki/Przewodnika. Pogłębiamy i poszerzamy tematy, których omówienie i przećwiczenie okazało się niewystarczające. Razem uczymy się  i rozwijamy. Spotkania Trzeciej Podróży będą dostępne dla wszystkich chętnych, nie tylko dla absolwentek/absolwentów Podróży.  Taki charakter ma na przykład warsztat: „Żywe Opowieści. Warsztat tworzenia i opowiadania przyrodniczych historii” czy Płynąc przez życie. Wprowadzenie do filozofii, która pomaga żyć. Przygotowujemy kolejne warsztaty.

Czym są Kręgi Leśnych Rodzin™?

Dużo tu piszemy o Kręgach Leśnych Rodzin, ale nie wszyscy wiedzą, czym one są; pora je przedstawić.

Kogo zapraszamy do wspólnego podróżowania?

Podróże do Zaczarowanego Lasu są dla Ciebie, jeżeli:

pracujesz jako edukator/edukatorka w organizacji pozarządowej, firmie lub instytucji i chcesz rozwinąć swój warsztat pracy z dziećmi i rodzinami w lesie;

Twoja praca polega na pomocy ludziom (np. jesteś terapeutką/terapeutą, psycholożką/psychologiem, pedagożką/pedagogiem itp.), szukasz pomysłów i inspiracji, jak włączyć przyrodę w swoje działania;

pracujesz w przedszkolu (leśnym i nieleśnym) lub w szkole (zwłaszcza z dziećmi do 9 roku życia) i szukasz inspiracji, jak spędzać czas ze swoimi podopiecznymi lub z całymi rodzinami w lesie;

jesteś rodzicem, chcącym częściej zabierać swoją rodzinę do lasu i sprawiać, żeby dzieci z utęsknieniem czekały na te wyprawy;

jesteś rodzicem, który chce spędzać więcej czasu w przyrodzie z zaprzyjaźnionymi rodzinami lub ze swoim dzieckiem i jego przyjaciółmi;

nie odnajdujesz się w powyższych opisach, ale po prostu poszukujesz inspiracji do bycia w lesie. 

Podróże do Zaczarowanego Lasu są dobrą propozycją dla Ciebie także, gdy:

łączy Cię z Naturą silny związek emocjonalny i czujesz się w Niej dobrze niezależnie od pogody;

szanujesz Naturę i zależy Ci na Jej poznawaniu i ochronie;

zależy Ci na budowaniu bliskich, opartych na szacunku relacji z ludźmi (niezależnie od ich wieku);

czujesz, że Natura to miejsce optymalnego rozwoju dziecka;

cenisz swoją wyobraźnię i wrażliwość oraz chcesz ją wspierać i ochraniać w dzieciach;

przeczuwasz, że włączenie kultury w kontakt dziecka z Naturą może być bardzo wzbogacający i przyczynia się istotnie do budowania z Nią więzi;

blisko Ci do alternatywnej edukacji;

zależy Ci na wpisywaniu tego, czym się zajmujesz, w szerszy kontekst, którego dostarczają kultura, nauka i filozofia;

zależy Ci na pogłębianiu swojej refleksji nad tym, czym się zajmujesz.

Kto będzie Wam towarzyszył?

Maja Głowacka – ukończyłam studia biologiczne i obroniłam doktorat badając ekologię zagrożonych drzew. Później przez kilka lat realizowałam projekty czynnej ochrony przyrody. Jednocześnie – od ponad 20 lat towarzyszę dzieciom i dorosłym (rodzicom, edukatorom, studentom i nauczycielom) w byciu w lesie. Obecnie współprowadzę Pracownię Edukacji Żywej.
Więcej o mnie dowiecie się stąd.

Bogdan Ogrodnik – ukończyłem fizykę, pracowałem naukowo jako biofizyk a potem jako filozof przyrody. Doktorat poświęciłem badaniom nad naturą czasu. Od 30 lat towarzyszę ludziom w poznawaniu świata i lepszym rozumieniu siebie, prowadząc zajęcia, warsztaty i inne spotkania na różnych uczelniach, w szkołach i wśród przyrody, pracując z dorosłymi (w tym rodzicami) i dziećmi. Obecnie współprowadzę Pracownię Edukacji Żywej.
Więcej o mnie dowiecie się stąd.

Szczegóły Podróży

PIERWSZA PODRÓŻ DO ZACZAROWANEGO LASU

Co będzie się działo?

Podczas Pierwszej Podróży będziecie doświadczać, zdobywać wiedzę, ćwiczyć umiejętności i – mamy nadzieję – odnajdywać szersze konteksty zaplanowanych działań. A to wszystko w trakcie 2 wyjazdów weekendowych do Sopotni Wielkiej położonej w Beskidzie Żywieckim i podczas 4 spotkań on-line. W sumie program obejmuje 42 godziny kursu.

Program

„W poszukiwaniu łąki dziewięciu sił, bukowych pereł i Królowej Gór” – wyjazd weekendowy (od piątkowej kolacji do niedzielnego popołudnia): integracja grupy, udział w przykładowym leśnym spotkaniu, omówienie faz spotkania wg modelu zdarzenia edukacyjnego, tworzenie opowieści przyrodniczych, ognisko, aktywności rodzinne i ich warianty, podsumowanie wyjazdu. W sumie – 16 godzin kursu.

„Natura a optymalny rozwój dziecka” – dwuczęściowe spotkanie online (webinar 2 godz. i 3 godz.). Porozmawiamy o najważniejszych pojęciach organicznego i procesualnego obrazu świata, teorii przywiązania i neurobiologii rozwoju dziecka oraz o tym, dlaczego ta wiedza jest tak ważna dla Leśnej Przewodniczki czy Leśnego Przewodnika. Pomiędzy spotkaniami online zaproponujemy Wam wykonanie samodzielnego ćwiczenia. W sumie – 5 godzin kursu.

„Przewodnik – lider czy towarzysz?” – dwuczęściowe spotkanie online (webinar 2 godz. i 3 godz.). Porozmawiamy o tym, jak pogodzić liderowanie z byciem empatycznym towarzyszem. Jak połączyć wolność, demokrację i przywództwo podczas prowadzenia grupy. Pomiędzy spotkaniami online zaproponujemy Wam wykonanie samodzielnego ćwiczenia. W sumie – 5 godzin kursu.

„Zaczarowany Las” – wyjazd weekendowy (od piątkowej kolacji do niedzielnego popołudnia): mapowanie terenu, ćwiczenie wyobraźni, odnajdywanie ukrytych wymiarów lasu, mikroświaty, przygotowywanie scenariuszy leśnych wypraw, ćwiczenia w prowadzeniu leśnej wyprawy. W sumie – 16 godzin kursu.

Dlaczego warto wyruszyć w Pierwszą Podróż?

Po ukończeniu Pierwszej Podróży:

Po udziale we wszystkich spotkaniach Pierwszej Podróży, otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu, zawierające opis programu.  

DRUGA PODRÓŻ DO ZACZAROWANEGO LASU

Aby wyruszyć z nami w Drugą Podróż, niezbędne jest ukończenie Pierwszej Podróży i zrealizowanie przynajmniej jednej kilkugodzinnej wyprawy dla rodzin. Niewykluczone, że przed zakwalifikowaniem do udziału w Drugiej Podróży, będziemy mieć do Was dodatkowe pytania. 

Celem Drugiej Podróży jest nie tylko przygotowanie uczestniczek i uczestników do prowadzenia wielodniowych zajęć z rodzinami czy też Kręgu Leśnych Rodzin™. Druga Podróż pozwala na dalszy rozwój warsztatu pracy z dorosłymi, dziećmi, rodzinami i dowolną grupą. Pogłębimy także rozumienie  powstawania więzi dziecka z Naturą, co wspiera jego optymalny rozwój i dojrzewanie. 

Co będzie się działo

Spotkamy się na 2 zjazdach weekendowych w Sopotni Wielkiej i 4 spotkaniach online. W sumie program obejmuje 42 godziny kursu.

Program

Zjazd weekendowy (od piątkowej kolacji do niedzielnego popołudnia). “Cykl opowieści o Brzegince i jej tajemnicy”: udział w przykładowym turnusie Kręgu Leśnych Rodzin™ i jego analiza, tworzenie i ćwiczenie różnych wariantów aktywności nawiązujących do opowieści przewodniej, podsumowanie wyjazdu. W sumie – 16 godzin kursu.

Webinarium: “Krąg bezpieczeństwa – podstawowa dynamika rozwoju małych dzieci” – dwuczęściowe spotkanie online (webinar 2 godz. i 3 godz.). Porozmawiamy o procesie eksploracji i poznawania świata przez dzieci oraz o tym, co decyduje o zachowaniu przez nie wrażliwości i ciekawości (w świetle teorii przywiązania). Omówimy także fazy procesu grupowego jaki powstaje, gdy rodziny przebywają razem oraz jak wspierać tworzenie „wioski więzi”. Trochę czasu poświęcimy także neurobiologii interpersonalnej – koncepcji umysłu jako tworu relacyjnego stworzonej przez Daniela J. Siegela – autora popularnych poradników dla rodziców.

Webinarium: „Wybrane koncepcje antropologii kulturowej i filozoficznej” (pomocne w przygotowywaniu programu wielodniowych spotkań rodzinnych) – dwuczęściowe spotkanie online (webinar 2 godz. i 3 godz. spotkanie dyskusyjne). Porozmawiamy o dużym znaczeniu jakie ma dla pracy z dziećmi integralne podejście do zjawiska świadomości, w szczególności koncepcja Jeana Gebsera pięciu poziomów świadomości (archaicznego, magicznego, mitycznego, racjonalnego i integralnego) oraz jej współczesne rozwinięcia (Ken Wilber i inni). Omówimy etapy „podróży bohatera” (opierając się na koncepcji Josepha Campbella) na przykładzie opowieści o Brzegince (stworzonej dla wakacyjnych Kręgów Leśnych Rodzin). Pokażemy zastosowania tego podejścia w pracy z dziećmi.

Zjazd weekendowy (od piątkowej kolacji do niedzielnego popołudnia): “Podróż w poszukiwaniu Księżycowego Kamienia”. Wyjazd weekendowy wypełni: budowanie programu pobytu rodzin zgodnie z ujęciem procesowym i modelem “podróży bohatera” Josepha Campbella, tworzenie opowieści inspirowanych przekazami kulturowymi nawiązującymi do relacji człowiek – natura. Planowanie trasy, gra terenowa, zadania przyrodnicze. Spotkanie terapeutką, pełniącą rolę superwizorki. Podsumowanie wyjazdu i kursu. W sumie – 16 godzin kursu.

Dlaczego warto wyruszyć w Drugą Podróż?

Po ukończeniu Drugiej Podróży:

Po udziale we wszystkich spotkaniach Drugiej Podróży otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu, zawierające opis programu. Tym samym – będziesz przygotowana/przygotowany do organizowania i prowadzenia kilkudniowych spotkań rodzinnych w lesie.

TRZECIA PODRÓŻ DO ZACZAROWANEGO LASU

Trzecia Podróż ma charakter doskonalący i wspierający Przewodniczki i Przewodników w ich samodzielnej pracy. Zależy nam na budowaniu społeczności bogatej w kompetencje i osobiste zasoby każdego Uczestnika i każdej Uczestniczki. W warsztatach tych mogą również brać udział osoby, które nie ukończyły kursu dla Leśnych Przewodniczek i Przewodników.  

Trzecia Podróż składa się z odrębnych warsztatów, których tematyka wynika ze zgłaszanych przez Was potrzeb. Obecnie zapraszamy Was na warsztat „Żywe Opowieści – warsztat tworzenia i opowiadania przyrodniczych historii” oraz „Płynąc przez życie. Wprowadzeni do filozofii, która pomaga żyć.” Będziemy również zapraszać specjalistów i specjalistki od poszczególnych zagadnień oraz zapewnimy możliwość korzystania z superwizji prowadzonej przez Małgosię Rychert-Kitę.

Jak uzyskać rekomendację do prowadzenia Kręgów Leśnych Rodzin™?

Należy ukończyć Drugą Podróż do Zaczarowanego Lasu, a także cechować się postawą zgodną z przesłaniem Pracowni Edukacji Żywej.

Rekomendacja do prowadzenia KLR™ wydana jest na piśm ie. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia decyzji o udzieleniu rekomendacji.

Uwaga: turnusy Kręgu Leśnych Rodzin™ można prowadzić jedynie w parze z osobą, która również uzyskała naszą rekomendację. Nie jest możliwe prowadzenie KLR™ w pojedynkę. 

Jeśli jednak będziesz chciała/chciał prowadzić kilkudniowe spotkania z rodzinami według swojego pomysłu, to będziemy bardzo zadowoleni, gdy znajdziesz w Pierwszej i Drugiej Podróży do Zaczarowanego Lasu wiele inspiracji dla siebie. 

Ważne jest dla nas, żeby było jasne, czego nie otrzymacie w czasie Pierwszej i Drugiej Podróży do Zaczarowanego Lasu

Nie będziemy Was systematycznie wprowadzać w różne zagadnienia przyrodnicze (np. rozpoznawanie roślin, zwierząt i pozostawionych przez nie śladów, zagadnień geologicznych, geomorfologicznych czy meteorologicznych), lecz w trakcie kursu wiedza przyrodnicza będzie stale krążyć pomiędzy nami. Będziemy rekomendować kursy, które są poświęcone tym zagadnieniom.

Nie będziemy Was uczyć sztuki survivalu, lecz każda czynność w lesie będzie wymagała od nas podstawowej wiedzy i umiejętności radzenia sobie w terenie. Będziemy rekomendować kursy rozwijające te umiejętności.

Nie będziemy uczyć się systematycznie o właściwościach leczniczych roślin czy o znaczeniu kulturowym poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, ale zagadnienia te będą stale obecne na naszych spotkaniach. Będziemy rekomendować kursy rozwijające te umiejętności.