Przejdź do treści

Leśna wioska więzi

Trochę historii

 Od ośmiu lat prowadzimy tygodniowe wyjazdy rodzinne w wakacje i ferie. Ich celem jest pomoc rodzinom w budowie/odbudowie więzi z Naturą. Rodziny przyjeżdżają z całej Polski, zagląda też do nas Polonia.  Spędzamy ten czas budując społeczność, którą nazywamy Kręgiem Leśnych Rodzin. Ale potem rodziny wracają do domów i bardzo trudno jest im samotnie kontynuować ten czas codziennego, pogłębionego kontaktu z Naturą, a który tak silnie przeżywały zarówno dzieci jak i ich rodzice wspólnie z innymi rodzinami.