Przejdź do treści

Wędrówki po Lesie INSPIRACJI

Praktyczne szkolenie dla zespołów edukacyjnych (nauczycielek, nauczycieli, edukatorek i edukatorów)

Warsztat obejmuje 12 godzin spędzonych w otoczeniu przyrodniczym, zlokalizowanym jak najbliżej placówki. Jest też możliwa opcja wyjazdowa w Beskid Żywiecki, do naszej bazy szkoleniowej w Gospodarstwie Agroturystycznym „Piotr” w Sopotni Wielkiej.

Zakres szkolenia

W trakcie warsztatów przedstawimy i przećwiczymy podejście do leśnej edukacji, oparte o autorską koncepcję zdarzenia edukacyjnego, w którym przeplatają się procesy edukacyjne, rozwojowe i wspierające dojrzewanie dziecka. Koncepcja ta, po jej opracowaniu, była sprawdzana i rozwijana przez 10 lat w różnych kontekstach (przedszkolnych, szkolnych, spotkań wielorodzinnych, spotkań z dorosłymi itp.), w szczególności w edukacji przyrodniczej. Opis i rezultaty były publikowane w wydawnictwach naukowych krajowych i zagranicznych (np. zobacz tutaj: ).

Model zdarzenia edukacyjnego działa najlepiej, gdy dziecko już wcześniej zbudowało bliską relację ze swoją opiekunką/edukatorką/nauczycielką. Zarazem jednak, jeśli ufna relacja tego rodzaju nie jest jeszcze ukształtowana, to podążanie dziecka za opiekunką-przewodniczką (lub oczywiście opiekunem-przewodnikiem) poprzez kolejne fazy zdarzenia edukacyjnego wśród przyrody nieurządzonej – wzmacniania albo pomaga ją odbudować. Dodatkowo udział dziecka w zdarzeniu edukacyjnym sprzyja budowaniu jego głębokiej relacji z elementami natury, co poszerza przestrzeń bezpiecznego jego rozwoju (w tym edukacji) i dojrzewania. 

Edukacja oparta na ufnej więzi dziecka do prowadzącego (edukatora, nauczyciela, rodzica) dzieje się bez większych problemów, bo dziecko może bezpiecznie okazywać ciekawość i ufnie podąża za wskazówkami prowadzącego. Przyrodnicze otoczenie szczególnie sprzyja takiej edukacji.

Zdarzenie edukacyjne składa się z następujących faz: 

wprowadzenie uczestniczek/uczestników w rolę odpowiednio dobraną do tematu spotkania (krąg otwierający) 

“rytualne” rozpoczęcie podróży 

modelowanie sposobu poznawania danego terenu czy zagadnienia przyrodniczego

“budzenie zmysłów”. Podążanie za odczuciami ciała wzmaga koncentrację dziecka i pomaga mu lepiej radzić sobie ze sobą podczas kolejnych etapów spotkania

właściwa część edukacyjna, zabawowa, eksploracyjna, itp. 

artystyczna synteza wątków – „Mój (piękny, tajemniczy, zmysłowy, itp.) las”

podsumowanie (krąg zamykający) 

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje 12 godzin zegarowych (po 6 godzin dziennie) zajęć w terenie.
Liczba uczestniczek/uczestników – maksymalnie 16 osób.

Przebieg szkolenia

DZIEŃ 1

Uczestniczki i uczestnicy szkolenia doświadczą na sobie udziału w zdarzeniu edukacyjnym, zbudowanym wokół wybranego waloru przyrodniczego pobliskiego lasu (lub innego terenu). 

Na tej podstawie (oraz z wykorzystaniem przygotowanych przez prowadzących materiałów) zostaną dokładnie omówione fazy zdarzenia edukacyjnego. 

Każda z uczestniczek/uczestników (lub podgrupy) wybierze swój motyw, inspirowany walorami przyrodniczymi danego terenu i zacznie przygotowywać (z pomocą prowadzących) scenariusz zajęć. Będzie mieć przy tym możliwość skorzystania z przygotowanych przez prowadzących materiałów oraz rekomendowanych a ogólnie dostępnych źródeł internetowych. 

DZIEŃ 2

Dokończenie scenariuszy i skonsultowanie ich z prowadzącymi.

W oparciu o przygotowany przez siebie (lub podgrupę) scenariusz każda chętna uczestniczka/uczestnik przeprowadzi zajęcia lub wybrany przez siebie ich fragment. Testową grupą zajęciową będą pozostałe uczestniczki/uczestnicy szkolenia.  

Po przeprowadzonych zajęciach każda osoba (lub podgrupa) otrzyma informację zwrotną od pozostałych uczestniczek/uczestników oraz od prowadzących szkolenie a także będzie mogła omówić z prowadzącymi napotkane trudności. 

Czas na zadawanie pytań prowadzącym, dotyczących np. znaczenia kontaktu dzieci z naturą w edukacji oraz we wspieraniu procesów rozwojowych oraz sprzyjających dojrzewaniu dzieci i ich opiekunów.

Podsumowanie warsztatu

PO UKOŃCZENIU WARSZTATU:

BĘDZIESZ WIEDZIAŁ(A)

Jak zbudowane jest zdarzenie edukacyjne i jaką rolę pełni w nim każda kolejna faza.

Jak tworzyć scenariusze zajęć terenowych, nawiązując do podstawy programowej.

Jakie pospolite organizmy i zjawiska przyrodnicze występują na terenie znajdującym się w pobliżu placówki.

Poznasz różne sposoby wykorzystania edukacyjnego i rozwojowego tego samego terenu przyrodniczego.

BĘDZIESZ POTRAFIŁ(A)

Stworzyć własny scenariusz zajęć terenowych, inspirowany strukturą zdarzenia edukacyjnego. 

Przeprowadzić zajęcia terenowe według ww. scenariusza.

Skorzystać z inspiracji przekazów kulturowych zawartych w literaturze i materiałów dostępnych w internecie a pomocnych w przygotowaniu zajęć terenowych.

BĘDZIESZ ROZUMIAŁ(A)

Dlaczego bycie przewodniczką/przewodnikiem dziecka najlepiej udaje się pośród przyrody.

Dlaczego bycie przewodnikiem/przewodniczką dla dzieci powoduje, że rola nauczycielki/nauczyciela i wychowawczyni/wychowawcy staje się dużo łatwiejsza.

Dlaczego kontakt dziecka z przyrodą, kiedy towarzyszy mu dorosły przewodnik/przewodniczka jest dla dziecka okazją do dojrzewania, rozwoju i w konsekwencji źródłem motywacji do nauki.

Dlaczego kluczowy w prowadzeniu zajęć terenowych z dziećmi jest rodzaj relacji, jaką zbudowaliśmy/zbudujemy z każdym z dzieci

Dlaczego jakość edukacji dziecka jest pochodną jego dojrzałości a nie odwrotnie.

MATERIAŁY, KTÓRE OTRZYMASZ:

opis zdarzenia edukacyjnego 

schemat zajęć edukacji przyrodniczej opartych na ww. podejściu 

opis „dobrych praktyk” Pracowni Edukacji Żywej dotyczących prowadzenia wypraw leśnych

materiały plastyczne i dostęp do sprzętu terenowego oraz podstawowej literatury ułatwiającej przygotowanie przez uczestników i uczestniczki scenariuszy swoich zajęć 

spis polecanej literatury i źródeł multimedialnych

wypracowane w trakcie warsztatów scenariusze kilku terenowych zajęć przyrodniczych (ich liczba zależy od ilości podgrup w grupie warsztatowej)

OPINIE O WARSZTACIE

„Pierwszy dzień doskonałego szkolenia. O byciu w lesie, w domu. Doświadczaniu, lekkości, przepływie, przewodnictwie…co tam się dzisiaj działo! Wyprawa do paprociowego lasu. A jutro dzień drugi. Wdzięczność w sercach.” Tyskie Przedszkole Montessori. Wpis na FB w dniu 16 września 2023.

„W zeszłym tygodniu braliśmy udział w warsztatach pn. “W poszukiwaniu tajemnic Starych Drzew – jak tworzyć przyrodnicze spotkania dla dzieci” prowadzonych przez dr Maję Głowacką i dr Bogdana Ogrodnika z Pracownia Edukacji Żywej ????Była to świetna okazja nie tylko do stworzenia scenariuszy edukacyjnych dla dzieci i przetestowania ich na pozostałych uczestnikach, ale również do poznania pałacowego parku od całkiem innej, bardziej naturalnej i bliższej duszy, strony ????????????
Serdecznie dziękujemy prowadzącym za dwa dni pełne wrażeń, informacji, nauki, śmiechu i siedzenia pod leszczyną. Zespół edukatorek i edukatorów Pałacu w Baranowicach.” Wpis na FB w dniu 9 października 2023.

Ile to kosztuje?

Koszt szkolenia wynosi 5 tys. zł dla placówek zlokalizowanych w woj. śląskim i małopolskim. W przypadku placówek zlokalizowanych w innych województwach – kwota dodatkowo obejmuje koszt dojazdu i ew. pobytu trenerów (w zależności od odległości). W opcji wyjazdowej do naszej bazy zajęciowej w Sopotni Wielkiej – dodatkowy jest koszt pobytu grupy w Agroturystyce.

Kto poprowadzi warsztat?

dr Maja Głowacka – ukończyłam studia biologiczne i obroniłam doktorat badając ekologię zagrożonych drzew. Później przez kilka lat realizowałam projekty czynnej ochrony przyrody. Jednocześnie – od ponad 20 lat towarzyszę dzieciom i dorosłym (rodzicom, edukatorom, studentom i nauczycielom) w byciu w lesie. Od 10 lat współprowadzę Pracownię Edukacji Żywej. Więcej o mnie dowiecie się stąd.

dr Bogdan Ogrodnik – ukończyłem fizykę, pracowałem naukowo jako biofizyk a potem jako filozof przyrody. Doktorat poświęciłem badaniom nad naturą czasu. Od 30 lat towarzyszę ludziom w poznawaniu świata i lepszym rozumieniu siebie, prowadząc zajęcia, warsztaty i inne spotkania na różnych uczelniach, w szkołach i wśród przyrody, pracując z dorosłymi (w tym rodzicami) i dziećmi. Opracowałem koncepcję zdarzenia edukacyjnego, które pozwala wszechstronnie zaangażować dzieci w terenowe doświadczanie i poznawanie przyrody. Od 10 lat współprowadzę Pracownię Edukacji Żywej. Więcej o mnie dowiecie się stąd.