Przejdź do treści

Instytut Dziecko – Więź – Natura

Instytut został powołany przez fundację Pracownia Edukacji Żywej aby zapewnić rzetelność i skuteczność opracowywanych przez zespół Pracowni propozycji rozwoju i edukacji rodzin z małymi dziećmi we wskazanym w nazwie zakresie.

Do tej pory opracowano koncepcję zdarzenia edukacyjnego i na jej podstawie stworzono kilka programów zajęć dla dzieci oraz rodzin. Wyniki tych badań opublikowano w kilku artykułach. Kolejne są w przygotowaniu.

Obecnie strona Instytutu jest w przygotowaniu.

Tym niemniej w ramach prac powstającego Instytutu prowadzę dla rodziców konsultacje. Prowadzę  je od trzech lat  dla zainteresowanych rodziców w trakcie tygodniowych wyjazdów Kręgu Leśnych Rodzin oraz on-line w pozostałym czasie. Kompetencje konsultanta doskonaliłem na kursach dla profesjonalistów. Najbliższe mi jest podejście rodzicielstwa bliskości, a więc perspektywa, w której najważniejsza dla rozwoju i dojrzewania dziecka jest jego zdrowa i bezpieczna więź ze swoimi rodzicami.

Więcej informacji o moich konsultacjach znajdziecie Państwo TUTAJ.