Przejdź do treści

TWÓRCZA ADAPTACJA DZIECI I RODZIN
DO ŚWIATA I ZMIAN W NIM ZACHODZĄCYCH

To główny cel, dla którego powstała Pracownia Edukacji Żywej.

aktualności

Skąd nasza nazwa?

Pracownia

Bo naszym celem jest praca z ludźmi na rzecz ludzi, na rzecz zwierząt i roślin. Po wielu latach poszukiwań stworzyliśmy odpowiednie do realizacji tego celu programy rozwojowo-edukacyjne dla dzieci, rodziców, edukatorów, które cały czas sprawdzamy i udoskonalamy.

Edukacji

Edukacja, jest rozumiana przez nas jako jeden z procesów adaptacyjnych do świata, w którym przyszło nam żyć: wpierw do Natury, z której wyłoniliśmy się a potem do Kultury, która wyłoniła się z nas. Edukacja dzieci wymaga obecności wrażliwej Przewodniczki lub Przewodnika, którzy respektując Naturę widzą kierunek wędrówki i potrafią tam poprowadzić tych, którzy im zaufają.

Żywej

Dlaczego edukacja żywa? Dlatego, że po pierwsze edukacja to żywy proces splatający się w organizmie z wieloma innymi procesami psychofizycznymi, a po drugie, bliskie jest nam to, co mówi Alfred North Whitehead: „Jest tylko jeden przedmiot edukacji i jest to Życie we wszystkich jego przejawach.

Co robimy?

KRĄG LEŚNYCH RODZIN
spotkania z Naturą
u stóp Białej Góry
wakacje, ferie, weekendy

Las jako miejsce psychofizycznego rozwoju, przywracania sił, regulacji emocji dzieci i ich rodziców. Miejsce, które dzieci wspierane przez rodziców i inne rodziny, rozpoznają jako przyjazne, pełne niespodzianek ale i okazji do bycia blisko siebie. Opowieści z dawnych czasów pozwalają dostrzec w zielonym gąszczu ukryte historie, postacie – to miejsce powoli staje się całym światem.

PODRÓŻE DO ZACZAROWANEGO LASU
40 godzinny kurs Leśnych Przewodniczek i Przewodników

Jest wiele osób o różnych zawodach i drogach życiowych chcących dzielić się tym, co do tej pory było częścią Ich prywatności – pasją, poczuciem bliskości i zachwytem Naturą. Dlatego dla nich organizujemy Podróż do Zaczarowanego Lasu, aby później już jako Leśne Przewodniczki i Przewodnicy prowadzili tam dzieci i rodziny.

ŻYWE OPOWIEŚCI
weekendowy warsztat tworzenia i opowiadania przyrodniczych historii

Las wciąż snuje opowieści… Szepczą je łąka i rzeka. Chroboczą nimi, szeleszczą, bulgoczą i bzyczą. Żywe Opowieści. Otwierają przed nami nowe wymiary lasu, o których nie mieliśmy pojęcia. Dzięki nim i wyobraźni – można dotrzeć w miejsca, które niewielu ludzi odkrywa. Można towarzyszyć bukom, chrząszczom i lisom w ich życiu. Las staje się miejscem jeszcze bliższym, niż dotąd.

PŁYNĄC PRZEZ ŻYCIE… Wprowadzenie do filozofii, która pomaga żyć – weekendowy warsztat

Przyroda to nie tylko zbiór organizmów, ale gęsta i delikatna sieć łączących je procesów. Traktowanie jakiegokolwiek życia mechanicznie przynosi cierpienie. Jak więc racjonalnie opisać i rozumieć świat, aby jego procesualność, relacyjność i organiczność były pierwszymi odruchami przeżyciowymi i myślowymi zapewniającymi minimum adekwatności naszych zachowań w stosunku do istot zamieszkujących świat?

WĘDRÓWKI PO LESIE INSPIRACJI – dwudniowe szkolenie dla zespołów nauczycielskich i edukatorskich

Przez wiele lat wprowadzaliśmy setki grup dzieci szkolnych w tajemnice życia  mieszkańców lasów, łąk i strumieni. Przy okazji dawaliśmy dzieciom możliwość poznania samych siebie w otoczeniu do tego najlepszym z możliwych – pośród Natury i przyjaznych przewodniczek i przewodników. Wiemy jak ważny jest dla rozwoju dzieci częsty i pogłębiony kontakt z Życiem. Dlatego proponujemy małym zespołom nauczycielskim/edukacyjnym (przedszkolnym i wczesnoszkolnym) możliwość poznania i wdrożenia u siebie w placówce naszego podejścia do pracy z dziećmi w terenie.

BAŚNIOWY LAS
ŚWIĄTECZNA DWUGODZINNA GRA TERENOWA

Raz do roku Leśne Rodziny mają swoje święto. Gdzie jednak je godnie obchodzić jak nie w Baśniowym Lesie? Leśne przewodniczki i ich przyjaciółki/przyjaciele na jeden dzień zmieniają się we wróżki koron drzew, zielarki, duchy śpiącej kłody czy runiołki (małe istoty zamieszkujące runo leśne) i oprowadzają rodziny po leśnych cudach. Może je zobaczyć jedynie ten, kto kocha las i ocalił w sobie dar wyobraźni. Przekazują dzieciom i dorosłym tajemnicę o tym, jak powstaje Baśniowy Las.

„INSTYTUT
DZIECKO – WIĘŹ – NATURA”
godzinne konsultacje rodzicielskie

Ożywcza więź dziecka z Naturą zaczyna się od zdrowej więzi dziecka z rodzicami. Konsultacje to około 50 minutowe spotkanie rodzica (rodziców) z konsultantem, dotyczące wybranego przez rodzica tematu związanego z dzieckiem lub ogólniejszymi rodzicielskimi dylematami (edukacyjnymi, rozwojowymi, wychowawczymi, itd.).

ZIELONY KRĄG UFNOŚCI ROCZNY PROGRAM dla środowisk rozwojowo-edukacyjnych

Żyjemy w dobrych czasach.  Coraz więcej nauczycielek przedszkolnych i szkolnych dostrzega potrzebę regularnego, pogłębionego kontaktu ich rodzin z Naturą. Kontakt z Naturą rozumiemy szeroko – jako życiodajną relację dziecka z swoimi najważniejszymi opiekunkami (opiekunami) i z Przyrodą. Proponujemy spójny program budowy optymalnego środowiska rozwojowo- wychowawczego dziecka bazującego na ufnej więzi dzieci z osobami dorosłymi, które wzięły odpowiedzialność za ich edukację i rozwój. Pokazujemy jak do tego środowiska zaprosić mieszkańców Lasu. Program oparty jest głównie na teorii przywiązania – obecnie dominującej koncepcji psychologii rozwojowej dziecka oraz na badaniach i doświadczeniach Pracowni. 

TWORZENIE LEŚNYCH
WIOSEK WIĘZI – PROGRAM DLA GRUP RODZIN

Po dziewięciu latach prowadzenia Kręgów Leśnych Rodzin wiemy jak trudno jest rodzinom samotnie kontynuować pogłębiony, regularny kontakt z Naturą. A tak bardzo potrzebują go i rodzice i dzieci!
Cały ostatni rok zajęło nam zbadanie możliwości wprowadzania nowych nawyków w życie młodych rodzin.
Wkrótce zaproponujemy grupom rodzin wakacyjny, tygodniowy kurs budowy Leśnych Wiosek Więzi.