Przejdź do treści

TWÓRCZA ADAPTACJA DZIECI I RODZIN
DO ŚWIATA I ZMIAN W NIM ZACHODZĄCYCH

To główny cel, dla którego powstała Pracownia Edukacji Żywej.

aktualności

Skąd nasza nazwa?

Pracownia

Bo naszym celem jest praca z ludźmi na rzecz ludzi, na rzecz zwierząt i roślin. Po wielu latach poszukiwań stworzyliśmy odpowiednie do realizacji tego celu programy rozwojowo-edukacyjne dla dzieci, rodziców, edukatorów, które cały czas sprawdzamy i udoskonalamy.

Edukacji

Edukacja, jest rozumiana przez nas jako jeden z procesów adaptacyjnych do świata, w którym przyszło nam żyć: wpierw do Natury, z której wyłoniliśmy się a potem do Kultury, która wyłoniła się z nas. Edukacja dzieci wymaga obecności wrażliwej Przewodniczki lub Przewodnika, którzy respektując Naturę widzą kierunek wędrówki i potrafią tam poprowadzić tych, którzy im zaufają.

Żywej

Dlaczego edukacja żywa? Dlatego, że po pierwsze edukacja to żywy proces splatający się w organizmie z wieloma innymi procesami psychofizycznymi, a po drugie, bliskie jest nam to, co mówi Alfred North Whitehead: „Jest tylko jeden przedmiot edukacji i jest to Życie we wszystkich jego przejawach.

Co robimy?

KRĄG LEŚNYCH RODZIN
spotkania z Naturą
u stóp Białej Góry

Las jako miejsce psychofizycznego rozwoju, przywracania sił, regulacji emocji dzieci i ich rodziców. Miejsce, które dzieci wspierane przez rodziców i inne rodziny, rozpoznają jako przyjazne, pełne niespodzianek ale i okazji do bycia blisko siebie. Opowieści z dawnych czasów pozwalają dostrzec w zielonym gąszczu ukryte historie, postacie – to miejsce powoli staje się całym światem.

PODRÓŻE DO ZACZAROWANEGO LASU
kurs Leśnych Przewodniczek i Przewodników

Jest wiele osób o różnych zawodach i drogach życiowych chcących dzielić się tym, co do tej pory było częścią Ich prywatności – pasją, poczuciem bliskości i zachwytem Naturą. Dlatego dla nich organizujemy Podróż do Zaczarowanego Lasu, aby później już jako Leśne Przewodniczki i Przewodnicy prowadzili tam dzieci i rodziny.

INSTYTUT
DZIECKO – WIĘŹ – NATURA
KONSULTACJE

Ożywcza więź dziecka z Naturą zaczyna się od zdrowej więzi dziecka z rodzicami. Konsultacje to około 50 minutowe spotkanie rodzica (rodziców) z konsultantem, dotyczące wybranego przez rodzica tematu związanego z dzieckiem lub ogólniejszymi rodzicielskimi dylematami (edukacyjnymi, rozwojowymi, wychowawczymi, itd.).

LEŚNE WIOSKI WIĘZI
optymalne środowisko dojrzewania dziecka

Po dziewięciu latach prowadzenia Kręgów Leśnych Rodzin wiemy jak trudno jest rodzinom samotnie kontynuować pogłębiony, regularny kontakt z Naturą. A tak bardzo potrzebują go i rodzice i dzieci!
Cały ostatni rok zajęło nam zbadanie możliwości wprowadzania nowych nawyków w życie młodych rodzin.
Wkrótce zaproponujemy grupom rodzin wakacyjny, tygodniowy kurs budowy Leśnych Wiosek Więzi.

ŻYWE OPOWIEŚCI
warsztat tworzenia i opowiadania przyrodniczych historii

Las wciąż snuje opowieści… Szepczą je łąka i rzeka. Chroboczą nimi, szeleszczą, bulgoczą i bzyczą. Żywe Opowieści. Otwierają przed nami nowe wymiary lasu, o których nie mieliśmy pojęcia. Dzięki nim i wyobraźni – można dotrzeć w miejsca, które niewielu ludzi odkrywa. Można towarzyszyć bukom, chrząszczom i lisom w ich życiu. Las staje się miejscem jeszcze bliższym, niż dotąd.

PŁYNĄC PRZEZ ŻYCIE… Wprowadzenie do filozofii, która pomaga żyć.

Przyroda to nie tylko zbiór organizmów, ale gęsta i delikatna sieć łączących je procesów. Traktowanie jakiegokolwiek życia mechanicznie przynosi cierpienie. Jak więc racjonalnie opisać i rozumieć świat, aby jego procesualność, relacyjność i organiczność były pierwszymi odruchami przeżyciowymi i myślowymi zapewniającymi minimum adekwatności naszych zachowań w stosunku do oczekiwań istot zamieszkujących tenże świat?

BAŚNIOWY LAS

Raz do roku Leśne Rodziny mają swoje święto. Gdzie jednak je godnie obchodzić jak nie w Baśniowym Lesie? Leśne przewodniczki i ich przyjaciółki na jeden dzień zmieniają się we wróżki koron drzew, zielarki, duchy śpiącej kłody czy runiołki – małe istoty zamieszkujące runo leśne i oprowadzają rodziny po leśnych cudach. Może je zobaczyć jedynie ten, kto kocha las i ocalił w sobie dar wyobraźni. 

INSTYTUT
DZIECKO – WIĘŹ – NATURA
Zielony Krąg Ufności

Żyjemy w dobrych czasach.  Coraz więcej rodziców dostrzega potrzebę regularnego kontaktu ich rodzin z Naturą, coraz więcej placówek oświatowych chce włączyć regularny kontakt z Naturą w swoją propozycję programową. Przez kontakt z Naturą rozumiemy życiodajną relację dziecka z swoim opiekunką (opiekunkami) i z Przyrodą. Proponujemy spójny program dla całego środowiska, które stwarzają dorośli  a do którego dziecko adaptuje jak może najlepiej (rodzina, personel placówki edukacyjnej czy opiekuńczej ale i mieszkańcy Lasu). Oparty jest głównie na teorii przywiązania – obecnie dominującej koncepcji psychologii rozwojowej dziecka. 

LAS INSPIRACJI …

Przez wiele lat setki grup dzieci wprowadzaliśmy w tajemnice życia  lasów, łąk i strumieni. Przy okazji dawaliśmy dzieciom możliwość poznania samych siebie w otoczeniu do tego najlepszym z możliwych – pośród Natury. Tak wiele dzieci nie spotka jednak ani nas ani innych Leśnych przewodników i przewodniczek. Dlatego od dwu lat proponujemy małym zespołom przedszkolnym i wczesnoszkolnym możliwość poznania i wdrożenia u siebie w placówce naszego podejścia do pracy z dziećmi w terenie. To właśnie nasz Las inspiracji…