TWÓRCZA ADAPTACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
DO ŚWIATA I ZMIAN W NIM ZACHODZĄCYCH

To główny cel powołania Pracowni Edukacji Żywej.

AKTUALNOŚCI

PRZED NAMI

DLACZEGO MY?

Świat współczesnego człowieka to również przyroda. Od bardzo niedawna kultura i technika stały się środowiskami „naturalnymi” człowieka (antroposferą), ale to właśnie środowisko przyrodnicze ukształtowało psychofizyczną strukturę człowieka i jego najważniejsze potrzeby. Jeżeli przerwane zostaną procesy adaptacyjne młodego ludzkiego organizmu do biosfery, to pojawią się liczne dysfunkcje na poziomie fizycznym i psychicznym. Taką diagnozę stawia współczesności Richard Louw i nazywa ją Zespołem Braku Kontaktu z Naturą (Nature Deficyt Disorder). W pełni akceptujemy tę linię myślenia a nasza edukacja ma temu przeciwdziałać.

Tworząc programy edukacyjne, realizując je, sprawdzając ich skuteczność poprzez ewaluacje i badania naukowe współpracujemy z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą.

SKĄD NASZA NAZWA?

Pracownia
Bo naszym celem jest praca z ludźmi na rzecz ludzi, na rzecz zwierząt i roślin. Po wielu latach poszukiwań stworzyliśmy odpowiednie do realizacji tego celu „narzędzia”. Przede wszystkim są to programy edukacyjne, które cały czas udoskonalamy.

Edukacji
Choć w planach mamy również działania pomocowe – to edukacja jest głównym profilem naszego działania. Edukacja, która znajduje się u podstaw rozwoju i wszystkich zmian.

Żywej
Taką edukacją chcemy się zajmować. Zmieniającą się wraz z otoczeniem, warunkami, grupą czy konkretnym uczestnikiem. Dlaczego edukacja żywa? Z różnych powodów. Dlatego, że edukacja to żywy proces. Jak mówi John Dewey: „Edukacja nie stanowi przygotowania do życia, edukacja jest samym życiem”.

 

KRĄG LEŚNYCH RODZIN

Krąg skupia rodziny, które rozumieją jak ważny jest kontakt ich dzieci z Naturą, a sami także bardzo go potrzebują. Chcą przeciwdziałać Syndromowi Deficytu Natury. Szukają inspiracji i poczucia, że nie są sami. 

LASOpracownia

Las jako „sala lekcyjna”, w której dzieci na powrót (a czasami po raz pierwszy) uczą się życia: czym jest, jak pachnie, smakuje, w ilu formach się przejawia i dlaczego w jego otoczeniu czują się tak dobrze. 

ŚLĄSKIE KOCHA ZIELONE

Piosenkarze, sportowcy, naukowcy, artyści, opowiadają o swoim dzieciństwie, gdzie ich światem był las, stary park, krzaki przy bloku. Kampania ma zachęcić młodych rodziców do dania ich dzieciom wolności pośród przyrody.

INNE DZIAŁANIA

Wykłady, warsztaty, spotkania, wspólne wyprawy „za miasto”, wydawnictwa, itd. Na wiele sposobów można wspierać w dużych i małych ludziach to, co w nich żywe; tkać sieć życia łączącą wszystkie czujące istoty. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!