NASZA MISJA

Twórcza adaptacja dzieci i młodzieży do świata i zmian w nim zachodzących to główny cel powołania Pracowni Edukacji Żywej. Drogą do jego realizacji jest odpowiednio zaprojektowana edukacja.

Świat współczesnego człowieka to również przyroda. Od bardzo niedawna kultura i technika stały się środowiskami „naturalnymi” człowieka (antroposferą), ale to właśnie środowisko przyrodnicze ukształtowało psychofizyczną strukturę człowieka i jego najważniejsze potrzeby. Jeżeli przerwane zostaną procesy adaptacyjne młodego ludzkiego organizmu do biosfery, to pojawią się liczne dysfunkcje na poziomie fizycznym i psychicznym. Taką diagnozę stawia współczesności Richard Louw i nazywa ją Zespołem Braku Kontaktu z Naturą (Nature Deficyt Disorder). W pełni akceptujemy tę linię myślenia a nasza edukacja ma temu przeciwdziałać.

Budowanie i wzmacnianie w ludziach (a zwłaszcza w dzieciach) silnej i dojrzałej więzi z przyrodą jest niezbędne, aby mogli oni rozwijać się w sposób pełny i zrównoważony a przyroda była przez nich skutecznie chroniona. Tylko autentyczna, wewnętrzna motywacja ludzi widzących w przyrodzie autonomiczną wartość doprowadzi do jej rzeczywistej ochrony.

Zrównoważone współistnienie wszystkich form życia. Nasza edukacja ma przygotowywać ludzi do kształtowania swego środowiska w sposób, który to umożliwia. Poszukujemy najlepszych, najbardziej skutecznych metod, aby te cele osiągnąć.

Włączenie relacji międzyludzkich w sieć życia. Każdy z nas jest częścią sieci powiązań. Nie tylko na poziomie biologicznym, jako jeden z fragmentów przyrody, ale i na poziomie społecznym. Jako elementy tych sieci, nieustannie wchodzimy w relacje. Pomiędzy ludźmi (w rodzinie, w związkach, pomiędzy przyjaciółmi, znajomymi i nieznajomymi), pomiędzy ludźmi i zwierzętami, ludźmi i pozostałą częścią przyrody. Nasza edukacja ma służyć pogłębianiu, polepszaniu tych relacji. Tak, aby chroniły i wzbogacały one całą sieć życia.

Funkcjonowanie człowieka w środowisku zdrowych relacji międzyludzkich. Niezmiernie istotnym elementem budowania związków autentycznych i satysfakcjonujących dla wszystkich są sposoby komunikacji. Naszymi autorytetami w tej dziedzinie są m.in. Carl Rogers oraz Marshall Rosenberg – twórca Porozumienia Bez Przemocy. W naszych programach edukacyjnych korzystamy z dorobku psychologii komunikacji a także prowadzimy warsztaty doskonalące dla środowisk edukatorów.

Pokazywanie ludziom wartości przyrody we wszystkich jej przejawach. Jednym z naszych celów jest ochrona nie tylko pierwotnej, dzikiej przyrody ale również tej mniej lub bardziej przekształconej i zdegradowanej. To ona dominuje w naszym otoczeniu i w naszym bezpośrednim doświadczeniu. O ile większość ludzi przyjmuje do wiadomości i rozumie (choć niekoniecznie czuje) potrzebę ochrony rzadkich, ginących gatunków i zbiorowisk – to już przyroda przekształcona nie jest zwykle przez ludzi postrzegana jako wartościowa i potrzebna. Chcemy to zmieniać, chcemy pokazywać, że przyroda (życie) jest wartością samą w sobie.

Pomoc zwierzętom, zarówno dzikim, jak i udomowionym. Zdajemy sobie jednak sprawę, że chcąc rzeczywiście i długofalowo polepszyć los zwierząt – absolutnie niezbędna jest praca z ludźmi, z ich postawami i postrzeganiem świata.

Tworząc programy edukacyjne, realizując je, sprawdzając ich skuteczność poprzez ewaluacje i badania naukowe współpracujemy z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą.