SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Wyjątkową wagę przywiązujemy do współpracy z przedszkolami i szkołami publicznymi.

Po pierwsze cenimy sobie możliwość zaprezentowania naszych propozycji szkołom i nauczycielom, ale przede wszystkim dzieciom i młodzieży.

Po drugie staramy sie pomóc współczesnej szkole na wiele sposobów. Na początku proponujemy nasze sprawdzone już zajęcia i programy ale najchętniej wypracowujemy formy i zakres współpracy z samymi nauczycielami, z dziećmi i młodzieżą.

Do tej pory współpracowaliśmy z ponad 30 szkołami publicznymi z pięciu gmin śląskich.

Szczególnie bliskie jest nam także wspieranie przedszkoli i szkół niepublicznych oraz grup dzieci pozostających w edukacji domowej.

Zaproszono nas do prowadzenia cyklicznych zajęć między innymi w:

Bukowy Dom w Wyrach

Grupa Edukacja Demokratyczna z Cieszyna

Anglojęzyczna Szkoła i Przedszkole Montessori w Katowicach

Od 1 stycznia 2017 do czerwca 2018 roku prowadziliśmy  szkołę demokratyczną Szkołę dziką założoną przez Stowarzyszenie Wolna Edukacja  z Tychów. 

Szkoła Montessori w Kętach