SAMORZĄDY

Współpracujemy lub współpracowaliśmy z wieloma gminami województwa śląskiego.

Ponieważ zakres naszych działań dotyczy

  • edukacji,
  • wychowania (kształtowania postaw),
  • profilaktyki psychofizycznych zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
  • oraz ochrony przyrody (w szczgólności ochrony czynnej),

więc szczególnie cenimy sobie możliwość współpracy na tyle długiej, aby móc zaobserwować efekty naszej pracy.

Staramy sie bowiem, nie tylko pracować z dziećmi ale i badać różnorodne skutki naszej edukacji, profilaktyki zdrowia, itd. Badania te podejmujemy we współpracy z uczelniami wyższymi.

Do tej pory współpracowaliśmy z następującymi gminami: