RADA FUNDACJI

Do Rady Fundacji zaprosiliśmy naszych przyjaciół zajmujących się różnymi aspektami edukacji oraz pracą na rzecz wielkiej społeczności istot żywych. Każda z tych osób zgodziła się wspierać nasze działania w zakresie zgodnym ze swymi kompetencjami i realnymi możliwościami.

 

Piotr Błajet

Piotr jest profesorem pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozwija (wspólnie z Beatą Przyborowską) teorię pedagogiki integralnej (nawiązującej do modelu AQAL Kena Wilbera) oraz bada możliwość jej zastosowania w kształceniu nauczycieli. Piotr specjalizuje się także w pedagogice cielesności i sportu.

 

Aneta Motak

Aneta wraz z mężem Jarkiem prowadzi „Fundację SOS dla Zwierząt” oraz niepubliczne schronisko dla bezdomnych zwierząt „Psia Chata” w Chorzowie.  Całą swa energię oddaje na rzecz pomocy zwierzętom udomowionym (a od niedawna także dzikim).

 

Mirosław Patalon

Mirosław jest profesorem pedagogiki ale zajmuje się także badaniami w obszarze pracy socjalnej. Wrażliwość na problematykę społeczną łączy z otwartością na filozofię procesu. Pracuje w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Beata Przyborowska

Beata jest profesorem pedagogiki i pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Specjalizuje się m.in. w badaniach  nad edukacją pozaformalną oraz innowatyką. Bada (we współpracy z Piotrem Błajetem) możliwości powiązania w edukacji integralnego podejścia do rozwoju człowieka (bazującego na koncepcji K. Wilbera) z pedagogiką innowacyjności.

 

Elżbieta Więcław

Elżbieta jest współzałożycielem firmy „Filomata”, która powołała sieć szkół niepublicznych w Gliwicach oraz jest ich wieloletnim dyrektorem. Elżbieta jest niezwykłe wyczulona na wysoką jakość relacji międzyludzkich panujących  w Jej szkołach oraz utrzymanie w nich wyjątkowej atmosfery. Wybrała podejście Marshala Rosenberga tzw. Porozumienie bez Przemocy jako najbardziej odpowiednie dla realizacji tego celu. Nie tylko zachęca uczniów i nauczycieli swoich szkół do jej wdrażania ale i propaguje tą filozofię stosunków międzyludzkim na Śląsku i daleko poza nim.