Organizacja warsztatów:

Warsztaty trwają 4 godziny lekcyjne i są prowadzone w lesie,  bądź w tej części  parku, która ma charakter zbliżony do  leśnego lub na terenie nieurządzonym porośniętym grupą drzew.

Preferujemy miejsca, do których można dojść z uczestnikami zajęć w (maksymalnie) 15-20 min.

Zajęcia odbywają się w prawie każdych warunkach pogodowych (z wyjątkiem silnego deszczu, burzy, bardzo silnego wiatru).

Zgłoszenie grupy do udziału w zajęciach prosimy przysyłać na adres:

przyrodniczekatowice@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy podać:

  1. Nazwę i adres szkoły
  2. Imiona i nazwiska nauczycieli/opiekunów wraz z danymi do kontaktowu (adres e-mailowy, nr telefonu)
  3. Liczebność grupy

Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator programu skontaktuje się z Państwem i ustali dogodny termin zajęć.

Uwaga: program Przyrodnicze Katowice skierowany jest do jak największej liczby szkoł Katowic. Stąd tez bedziemy starali się zaproponować każdej zgłoszonej szkole kilka warsztatów.