1. Regulamin konkursu „Moje przyrodnicze Katowice” – jesień 2016

  1a. Regulamin konkursu „Moje przyrodnicze Katowice” – jesień 2015, wiosna 2016

  2. Podsumowanie edycji konkursu – wiosna 2016

  2a. Lista laureatów i  uczestników  wyróżnionych

  2b. Fotoreportaż z uroczystości rozdania nagród w trakcie Leśnego pikniku rodzinnego „Eko-odpowiedzialnie”

  2c. I miejsca w kategorii „opowiadanie”

  2d. Nagrodzone prace rysunkowe

  3. Podsumowanie edycji konkursu – jesień 2015

  3a. Lista laureatów i  uczestników  wyróżnionych

  3b. Fotoreportaż z uroczystości rozdania nagród

  3c. I miejsce w kategorii „opowiadanie”

  3d. Nagrodzone prace rysunkowe

1.  REGULAMIN KONKURSU
„Moje przyrodnicze Katowice” – jesień 2016

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Konkurs organizowany jest przez Pracownię Edukacji Żywej z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej Organizatorem), w ramach programu „Przyrodnicze Katowice”.
 3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży katowickich szkół, które wzięły udział w warsztatach „Przyrodnicze Katowice – przyroda mojej dzielnicy”.
 4. Celem konkursu jest:
 • – Promowanie wśród dzieci i młodzieży walorów przyrody Katowic, zwłaszcza pokazywanie wartości przyrody w najbliższym otoczeniu (konkretna dzielnica Katowic).
 • – Budowanie i wzmacnianie bliskiej, osobistej relacji dzieci z najbliższą przyrodą, co przyczynia się do budowania postawy odpowiedzialności za jej ochronę.
 • – Propagowanie wśród dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu w przyrodzie nie tylko rekreacyjnie ale i poznawczo.
 1. Warunki nadsyłania prac, wymagania:
 2. Każda z uczestniczących w konkursie osób może nadesłać 1 pracę, będącą ilustrowaną przyrodniczą książką dla dzieci dotyczącą przyrody Katowic. Praca może być wykonana dowolną techniką i w dowolnym formacie, jednak powinna zawierać maksymalnie 10 stron (liczone z okładką) oraz cechować się spoistością tematyczną. Książka może mieć formę książki obrazkowej, komiksu, abstrakcyjnej historii, folderu, ilustrowanego opowiadania, itd.
 3. Każda praca na odwrocie musi zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i wiek autora, placówkę oraz dane i telefon kontaktowy do opiekuna. Opisane prace należy przesłać na adres: Pracownia Edukacji Żywej, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice. W tytule przesyłki proszę dopisać: Konkurs „Moje przyrodnicze Katowice”.
 4. Termin nadsyłania prac upływa 23 listopada 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 5. Zgłaszane prace nie mogą naruszać przepisów prawa (np. być plagiatem), w szczególności nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.
 6. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu, postanowienia końcowe:
 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.
 2. Oficjalnie ogłoszenie wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w siedzibie Polskiego Radia Katowice, ul. Ligonia 29, 40-953 Katowice.
 3. W razie nieobecności na rozdaniu nagród, uczestnik będzie miał możliwość późniejszego odbioru przyznanej nagrody w siedzibie Pracowni Edukacji Żywej, po wcześniejszym kontakcie z koordynatorem konkursu.
 4. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac i ich fragmentów oraz opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronie internetowej Organizatora i Miasta Katowice, a także na ich wykorzystanie w ramach realizacji celów statutowych Organizatora (działania nieodpłatne).
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanych opracowań oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu lub w celach marketingowych, w tym z wizerunku uczestników (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu; e-mail: przyrodniczekatowice@gmail.com.

 

1a. REGULAMIN KONKURSU
„Moje przyrodnicze Katowice” – jesień 2015, wiosna 2016

I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs organizowany jest przez Pracownię Edukacji Żywej z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej Organizatorem), w ramach programu „Przyrodnicze Katowice”.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej, które wzięły udział w warsztatach „Przyrodnicze Katowice – przyroda mojej dzielnicy”.
3. Celem konkursu jest:
a. Promowanie wśród dzieci i młodzieży walorów przyrody Katowic, zwłaszcza pokazywanie wartości przyrody w najbliższym otoczeniu (konkretna dzielnica Katowic).
b. Budowanie i wzmacnianie bliskiej, osobistej relacji dzieci z najbliższą przyrodą, co przyczynia się do budowania postawy odpowiedzialności za jej ochronę.
c. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu w przyrodzie nie tylko rekreacyjnie ale i poznawczo.

II. Warunki nadsyłania prac, wymagania:
1. Każda z uczestniczących w konkursie osób może nadesłać 1 pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką lub 1 tekst literacki napisany prozą, dotyczące przyrody „nieurządzonej” (tzn. nie pielęgnowanej przez człowieka) w konkretnej dzielnicy Katowic.
2. Każda praca plastyczna musi być oznaczona godłem, tytuł pracy i wiekiem autora i zawierać w kopercie opatrzonej tym samym godłem następujące informacje: imię i nazwisko autora, placówka. Opisane prace należy przesłać na adres: Pracownia Edukacji Żywej, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice. W tytule przesyłki proszę dopisać: Konkurs „Moje przyrodnicze Katowice”
3. Tekst literacki powinien być przesłany w formie pliku doc, docx, lub pdf na adres e-mailowy przyrodniczekatowice@gmail.com z dopiskiem „Moje przyrodnicze Katowice” w tytule emaila i zawierać godło i wiek autora. Dane autora tekstu literackiego powinny być przesłane w kopercie opatrzonej godłem na adres pocztowy organizatora.
4. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada (I tura konkursu) oraz 30 kwietnia 2016 roku (II tura konkursu) (decyduje data stempla pocztowego).
5. Zgłaszane prace nie mogą naruszać przepisów prawa (np. być plagiatem), w szczególności nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe
6. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.

III. Rozstrzygnięcie konkursu, postanowienia końcowe:
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.
2. Oficjalnie ogłoszone wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się dwukrotnie – w grudniu 2015 r. w sali koncertowej Polskiego Radia Katowice oraz w maju 2016 r. podczas Leśnego Pikniku Rodzinnego Ekoodpowiedzialni w Katowicach.
3. Spośród wszystkich nadesłanych prac wybranych zostanie 12, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
4. W razie nieobecności na rozdaniu nagród, uczestnik będzie miał możliwość późniejszego odbioru przyznanej nagrody w siedzibie Pracowni Edukacji Żywej, po wcześniejszym kontakcie z koordynatorem konkursu.
5. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac i ich fragmentów oraz opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronie internetowej Organizatora i Miasta Katowice, a także na ich wykorzystanie w ramach realizacji celów statutowych Organizatora (działania nieodpłatne).
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanych opracowań oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu lub w celach marketingowych, w tym z wizerunku uczestników (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
7. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu e-mail: przyrodniczekatowice@gmail.com.

2. Podsumowanie wiosennej edycji konkursu

Zakończyła się druga edycja konkursu „Moje przyrodnicze Katowice”. Otrzymaliśmy ponad 100 prac (zarówno literackich jak i plastycznych), które reprezentowały bardzo wysoki poziom. Widać, ile uczucia do przyrody zostało w nich zawartych. Niestety, nie mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników, poniżej prezentujemy prace, które komisja w składzie: Barbara Lampart (naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice), Karina Trząski i red. Maciej Bakes (Polskie Radio Katowice) oraz Maja Głowacka (prezes Pracowni Edukacji Żywej) zdecydowała się wyróżnić. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas Leśnego Pikniku Rodzinnego „Ekoodpowiedzialnie”. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału jesienią!

Konkurs był częścią programu „Przyrodnicze Katowice”, który Pracownia Edukacji Żywej  realizuje wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 • 2a. Lista laureatów i  uczestników  wyróżnionych

  Lp. MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA TYTUŁ PRACY
  1. I MIEJSCE AMELIA JOŃCZYK SP 36 „Przyroda w mieście”
  2. I MIEJSCE PAULINA FOREMNY SP fundacji „Elementrz” „Piękny Las”
  3. I MIEJSCE ANNA WIDERA GIM Specjalne 29     (w ZSS 12) „Zielone ścieżki Zadola”
  WERONIKA ZIELIŃSKA
  ROBERT FRONCZEK
  PIOTR DOMAŃSKI
  4. II MIEJSCE ANNA WIDAWSKA SP 36 „W oczekiwaniu na śniadanie”
  5. II MIEJSCE AMALIA KRAJCZOK SP 36 „Przyjaciele”
  6. III MIEJSCE ZUZANNA DRAPACZ SP 36 „Zbieramy kasztany w Parku Wełnowieckim”
  7. III MIEJSCE ALEKSANDER BŁASZCZYK SP 36 „Rodzinne śniadanie”
  8. WYRÓŻNIENIE MARTYNA LISZKA SP 45
  9. WYRÓŻNIENIE JACEK STASZOWSKI SP 36 „Gołąb grzywacz w gnieździe – widok z okna szkoły”
  10. WYRÓŻNIENIE WIKTORIA PARAFINIUK Świetlica środowiskowa im. św. Agaty „Zagubiony jeż”
  11. WYRÓŻNIENIE MAJA GRYGIEL SP 51
  12. WYRÓŻNIENIE NATALIA KOSAKOWSKA SP 51
  13. WYRÓŻNIENIE KAROLINA KOSTKA SP 51
  14. WYRÓŻNIENIE MACIEJ  TOLOR SP 51
  15. WYRÓŻNIENIE KAROL PRZEWOŹNY SP 51
  16. WYRÓŻNIENIE NIKOLA NIEWIADOMSKA SP 51
  17. WYRÓŻNIENIE NIKOLA ROGUT SP 51

 • 2b. Fotoreportaż z wręczenia nagród w trakcie Leśnego pikniku rodzinnego Eko-odpowiedzialnie

  2c.Nagrodzone prace w kategorii „opowiadanie”

  Dwa I miejsca:

  Autor: Paulina Foremny
  Wiek/klasa: 12 lat , klasa 6
  Placówka: Prywatne Gimnazjum Fundacji „Elementarz”
  40-743 Katowice, ul. Studencka 18,
  Opiekun: Anna Grzywocz

 

 • PIĘKNY LAS
  Dzisiaj wybrałam się na wyprawę do katowickiego Lasu Murckowskiego.
  Gdy do niego weszłam powitał mnie przepiękny śpiew przeróżnych ptaków. Słyszałam kukanie kukułki, świergot małych piskląt oraz dudnienie dzięcioła.
  Wśród różnobarwnych liści drzew zauważyłam wielu mieszkańców lasu.
  Na jednej z gałęzi ogromnego i pewnie mającego swoje lata dębu, spoglądała na mnie śmiesznym wzrokiem, rudo – kasztanowa wiewiórka. Spoglądając na nią omal nie nadepnęłam na rzadko występującą w lasach, maleńką jaszczurkę zwinkę. Na szczęście nic jej się nie stało. Gdy uciekała zauważyłam, że jest ona tym rzadkim osobnikiem, który ma jednolity brązowy kolor. Na szczęście nic jej się nie stało.
  Na leśnej ściółce spotkałam kilka granatowych żuków, dużo dżdżownic, które ciągle wchodziły i wychodziły z pod ziemi. Wyglądały jakby bawiły się w chowanego.
  Wszędzie wokół mnie było wiele ogromnych drzew. Buków, dębów, brzóz a nawet dostrzegłam kilka sosen. W trawie była masa pokrzyw, ale nie bałam się, że mnie „poparzą”, ponieważ miałam ubrane wysokie kalosze. Znalazłam również babkę lancetowatą, miętę, często spotykany dziki bez czarny, paproć, wspaniałą konwalijkę dwulistną oraz objęty ochroną bluszcz pospolity. Gdy nieco zagłębiłam się w las, w oddali zauważyłam dziki! Była to locha ze swoimi młodymi. Na szczęście mnie nie zauważyła. Kiedy oddaliłam się od stadka dzików zaczęłam spotykać przeróżne zwierzęta. Nie były to tylko rogate jelenie i kasztanowe sarny z mnóstwem białych plamek na grzbiecie. Spotkałam rodzinkę rudych lisów. Była to mama, tata i troje dzieci. Wszyscy mieli puszyste kity. Niestety nie przyjrzałam im się dokładniej, ponieważ gdy tylko jeden z malców mnie dostrzegł i poinformował o tym swoich rodziców, wszyscy uciekli do swojej norki. W odległym gąszczu zauważyłam również kicające zające! Jeden miał przepiękne szaro – złote futerko, natomiast drugi był cały czarny z wyjątkiem białej łatki na oczku i nodze. Gdy stanęły na dwóch nogach, nasłuchując uszkami i węsząc w powietrzu miały około metra wysokości! Chyba jednak wszystkie zwierzęta mnie wyczuwają, ponieważ po kilku sekundach popędziły jak wiatr w głąb lasu. Widywałam kuny leśne, myszy
  i nornice rude, jednak to, co widziałam kilkanaście metrów przede mną, kompletnie mnie zamurowało. Był to najprawdziwszy daniel. Jego poroże było zdumiewające. Cały jego grzbiet pokrywało mnóstwo białych kropeczek (tak jak u wcześniej spotkanej sarnie). O dziwo to nie on uciekł ode mnie, tylko ja od niego! Bardzo się przestraszyłam tego wielkiego poroża. Podczas ucieczki wydawało mi się, że nadepnęłam na coś miękkiego i śliskiego. Gdy (dla bezpieczeństwa) odczekałam 15 minut, wróciłam do miejsca spotkania z danielem. Idąc już wiedziałam, że nadepnęłam na bardzo niebezpieczną żmiję zygzakowatą. Było błędem to, że się tak zagłębiłam, że tak szybko zaczęłam uciekać i na dodatek to, że się zawróciłam. Żmii się nic nie stało. Odpęzła dalej.
  Wracając do domu około godziny 17 odprowadzał mnie ten sam piękny śpiew ptaków. To była niesamowita przygoda w Lesie Murckowskim, która pozostanie długo w mojej pamięci.

 

 • Autorzy: ucz. Anna Widera l.17, Weronika Zielińska l.16, Robert Fronczek l. 17, Piotr Domański l.17
  Zespół Szkół Specjalnych nr 12 Gimnazjum nr 29 Katowice ul. Kołobrzeska 8
  opiekun: mgr Ewa Kasztelan- Ataman

ZIELONE ŚCIEŻKI ZADOLA.
Nasza szkoła znajduje się na Zadolu, które jest częścią południowej dzielnicy Katowic- Ligoty. Zadole to bardzo zielona część naszego miasta, w której znajduje się: las, park i kilka skwerów. Przez Zadole przepływa też rzeczka Ślepiotka. Czasami przychodzimy posprzątać teren koło niej, ponieważ ludzie wyrzucają tam różne śmieci. My wrzucamy do Ślepiotki tylko Marzannę, kiedy żegnamy zimę i witamy wiosnę. Bardzo często odwiedzamy z nauczycielami , albo z rodzicami każde z tych miejsc, ale najczęściej chodzimy do lasu. Lubimy tam chodzić o każdej porze roku. Las na Zadolu, to las mieszany, rosną w nim brzozy, sosny, dęby, buki, olchy, osiki i modrzewie.
Można tam spotkać różne gatunki roślin, jak na przykład: paprocie, lepiężnik, siódmaczek leśny czy szczawik zajęczy. Na wiosnę zakwitają dzwonki i niezapominajki oraz kwiaty chronione: zawilce i konwalie majowe.
Rosną inne rośliny chronione jak :paproć- długosz królewski i mchy torfowce. Kwitną też zioła. W tym lesie żyje wiele zwierząt: sarny, dziki, jelenie, borsuki, lisy, wiewiórki i jeże. Są też mrówki, które budują swoje gniazda, czyli mrowiska. Mrowisk nie wolno burzyć, ponieważ mrówki są bardzo pożyteczne. Spacerując można spotkać żmiję zygzakowatą, trzeba bardzo uważać, żeby jej nie nadepnąć i pamiętać, żeby na wycieczkę do lasu zakładać odpowiednie obuwie. Chodząc po lesie można usłyszeć śpiew ptaków: kosa, kowalika, czy stukanie dzięcioła.
Na pniach wiszą budki lęgowe dla ptaków i budki dla nietoperzy, są też dziuple dla wiewiórek. Na gałęziach drzew można zobaczyć gniazda, a w nich pisklęta, ale trzeba pamiętać, że nie wolno blisko podchodzić, żeby nie spłoszyć ptasich rodziców, bo mogą zostawić młode pisklęta. Nie wolno też niszczyć gniazd. W lesie każde drzewo ma do spełnienia jakieś zadanie, np lipa, która gdy kwitnie to ładnie pachnie, potrzebna jest owadom do zapylania. W lesie można spotkać dużo leżących drzew, takich obumarłych, ale ich się nie usuwa, ponieważ dają schronienie i pożywienie innym organizmom. Las daje ludziom i zwierzętom owoce, np. w lecie rosną jagody i maliny, a jesienią grzyby. Tych trujących nie wolno zbierać, ani niszczyć. Do lasu lubimy też przychodzić jesienią, z drzew spadają różnokolorowe liście i żołędzie. Można z nich robić różne figurki zwierząt i ludziki. Zimą w lesie jest cicho, można szukać tropów zwierząt, zawieszać pyzy dla ptaków, albo dokarmiać dzikie zwierzęta. My przychodzimy na Zajęczą polanę i rozrzucamy kasztany i żołędzie, a do paśnika wrzucamy warzywa i suchy chleb. Przez cały rok można spacerować po lesie, podziwiać przyrodę, obserwować zwierzęta i rośliny, ale trzeba pamiętać jak zachować się w lesie, żeby nie płoszyć zwierząt, nie śmiecić, nie zrywać roślin chronionych i nie niszczyć drzew.
W lesie jest fajnie, bo jest świeże powietrze, można odpocząć i czuć się jak na wakacjach. Ci, którzy przyjdą pierwszy raz do naszego lasu, mogą dużo się dowiedzieć czytając informacje z tablic edukacyjnych, które są postawione w wielu miejscach na terenie lasu. W naszej dzielnicy można miło i przyjemnie spędzać czas wolny będąc blisko przyrody. Ludzie muszą pamiętać, że przyrodę trzeba szanować, bo wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni!
Autorzy: ucz. Anna Widera l.17, Weronika Zielińska l.16, Robert Fronczek l. 17, Piotr Domański l.17
Zespół Szkół Specjalnych nr 12 Gimnazjum nr 29 Katowice ul. Kołobrzeska 8
opiekun: mgr Ewa Kasztelan- Ataman kontakt Tel. 603 779 505

wyróżnienie Karolina Kostka i Natalia Kosakowska_SP 51

wyróżnienie Karolina Kostka i Natalia Kosakowska SP 51

 

wyróżnienie Maja Grygiel_SP 51

wyróżnienie Maja Grygiel_SP 51

 

wyróżnienie Nikola Niewiadomska i Nikola Rogut_SP 51

wyróżnienie Nikola Niewiadomska i Nikola Rogut SP 51

wyróżnienie_Nikola Niewiadomska i Nikola Rogut_SP 51

c.d. wyróżnienie Nikola Niewiadomska i Nikola Rogut SP 51

wyróżnienie_ Maciej Tolor i Karol Przewożny_SP 51

wyróżnienie  Maiej Tolor i Karol Przewożny SP 51

wyróżnienie_maciej Tolor i Karol Przewożny_SP 51

c.d.wyróżnienie Maciej Tolor i Karol Przewożny  SP 51

wyróżnienie_Wiktoria Parafinuk

(książeczka) wyróżnienie Wiktoria Parafinuk

2d. Nagrodzone prace rysunkowe

1 miejsce_przyroda w mieście Amalia Jończyk a

1 miejsce Przyroda w mieście – Amalia Jończyk

2 miejsce_W oczekiwaniu na śniadanie_ Anna Widawska

2 miejsce W oczekiwaniu na śniadanie – Anna Widawska

 

2 miejsce_przyjaciele_Amalia Krajczok

2 miejsce Przyjaciele – Amalia Krajczok

 

3 miejsce rodzinne śniadanie Aleksandra Błaszczyk

3 miejsce Rodzinne śniadanie – Aleksandra Błaszczyk

 

wyróżnienie_Martyna Liszka

wyróżnienie Martyna Liszka

 

3. Podsumowanie jesiennej edycji konkursu

2 grudnia w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Moje przyrodnicze Katowice”. Na konkurs wpłynęło 80 prac plastycznych i 5 prac literackich. Autorzy to dzieci i młodzież, która wcześniej wzięła udział w przyrodniczych warsztatach terenowych realizowanych przez edukatorów z Pracowni Edukacji Żywej w katowickich lasach, parkach a także na tzw. nieużytkach. Często wspomnienia z tych zajęć widać było w pracach. Edukatorzy rozpoznawali miejsca, które młodzi ludzie poznawali na zajęciach, a które związały się z silnymi emocjami – przejścia przez zwalone pnie, przez zabagnienia, odnalezione babrzyska czy buchtowiska dzików, legowiska saren czy kuźnie dzięciołów. Czasami dzieci utrwalały zabawy i ćwiczenia, które miały na celu stworzenie im możliwości poznawania lasu za pomocą zmysłów innych niż wzrok – a które sprawiały im ogromną przyjemność.
Czerwonym kolorem zaznaczono laureatów konkursu literackiego.

3a. Lista laureatów i  uczestników  wyróżnionych

I miejsce – Martyna Kubas (Szkoła Podstawowa nr 42)

I miejsce – Wiktoria Likus (Szkoła Podstawowa nr 42)

I miejsce – Mateusz Rzewnicki (Szkoła Podstawowa nr 34)

I miejsce – Wiktoria Tchórz (Gimnazjum nr 19)

I miejsce – Julia Kierepko (Szkoła Podstawowa nr 33)

II miejsce – Magdalena Stypka (Szkoła Podstawowa nr 27)

II miejsce – Kinga Langosz (Szkoła Podstawowa nr 33)

II miejsce – Julia Bańczyk (Szkoła Podstawowa nr 45)

III miejsce – Zuzanna Gładysz (Szkoła Podstawowa nr 42)

III miejsce – Nicoletta Stawiarska (Szkoła Podstawowa nr 51)

III miejsce – Marcin Ostrowicz (Gimnazjum nr 19)

Wyróżnienie – Klaudiusz Giza (Szkoła Podstawowa nr 42)

Wyróżnienie – Julia Żurawska (Szkoła Podstawowa nr 51)

Wyróżnienie – Laura Marszałek (Szkoła Podstawowa nr 51)

Wyróżnienie – Karolina Helbin (Szkoła Podstawowa nr 51)

Wyróżnienie – Karolina Palka (Szkoła Podstawowa nr 34)

Wyróżnienie – Oliwia Cierpisz (Szkoła Podstawowa nr 33)

Wyróżnienie – Oliwier Głowala (Szkoła Podstawowa nr 51)

Wyróżnienie – Wiktoria Kostorz (Gimnazjum nr 19)

Wyróżnienie – Sebastian Filiński (ZSS nr 10)

Wyróżnienie – Dawid Piechoczek (ZSS nr 10)

 

3b. Fotoreportaż z wręczenia nagród laureatom jesiennej edycji konkursu:

 

IMG_4947a IMG_4935a IMG_4941a

 

3c.    I miejsce w kategorii „opowiadanie”

 

Julia Kierepko (Szkoła Podstawowa nr 33)
wiek: 9 lat

„Opowieść wiewiórki z osiedla Witosa”

Witajcie! Mam na imię Kitka. To przez mój włochaty ogonek rodzice mnie tak nazwali. Moi rodzice pochodzą z Parku Kościuszki i tam mieszkają. Ja mieszkam tutaj, w lesie na osiedlu Witosa. Mam rude futerko, brązowy nosek, włochaty ogonek. Moje uszka są podobno pomarańczowe i bardzo spiczaste.
W lesie mieszkam razem z moimi przyjaciółmi: zającem Marcinem, jego żoną Puchatką, sikorką Malusią, skowronkiem Adamem, małym wróbelkiem Antosiem i moimi siostrzyczkami Pusią i Rudką. Czasem odwiedzi nas dzik Stefan, który mieszka bliżej Chorzowa.
Jesienią nasz las wygląda prześlicznie. Barwy mienią się w blasku słońca. Nie ma chyba nic piękniejszego niż różnobarwne liście: żółte, czerwone, pomarańczowe i brązowe. Czasami przespaceruję się do innego lasu, ale ten na Witosa jest dla mnie najładniejszy. Jesienią niektórzy moi przyjaciele odlatują do ciepłych krajów lub zapadają w zimowy sen, chowają się wtedy w ziemi i śpią do wiosny.
Jesień w moim lesie to cudowna pora roku, lecz ja nie mogę tylko podziwiać pięknej przyrody, bo dla mnie jest to pora pracy. Muszę wtedy gromadzić zapasy na zimę, na przykład żołędzie, a nie jest to łatwa praca, bo przychodzą dzieci i też zbierają je na żołędziowe ludziki. Właśnie dzieci … Czasami przychodzą do mnie i wołają: Basia! Basia! Zupełnie nie wiem, dlaczego tak na mnie wołają, bo przecież mam na imię Kitka. Ale to nieważne, niech wołają Basia, jeśli tak chcą. Zwłaszcza, że przynoszą mi wtedy chrupiące orzeszki. Mamy wtedy z siostrami prawdziwą ucztę, parę orzeszków schowałyśmy już na zimę. Będziemy miały prawdziwe przysmaki na święta! Kiedy dzieci przynoszą orzeszki, wychodzimy zza krzaczków, podskakujemy, machamy ogonkiem. Ostatnio nawet zatańczyłyśmy cza-czę. Dzieci wtedy bardzo się cieszyły. Były to bardzo grzeczne dzieci, bo zachowywały się cichutko, by nas nie przestraszyć. Niestety jesteśmy bardzo płochliwe i gdy ktoś krzyknie albo biega po lesie chowamy się i boimy. Nie wszystkie odwiedziny w lesie są miłe. Czasem do naszego lasu przychodzą ludzie nie po to, aby popatrzeć na różnokolorowe liście drzew, nie po to, aby posłuchać śpiewu ptaków, przychodzą po to, aby nas wystraszyć albo źle się zachowywać. Na osiedlu obok naszego lasu mieszkają też łobuzy, które wyrzucają do naszego lasu śmieci i szklane butelki. Ostatnio zając Marcin miał straszliwy ból brzucha, bo coś niedobrego zjadł. Kiedyś pewien zły człowiek rzucił w sikorkę Malusię kamieniem i wtedy miała uszkodzone skrzydło! Na szczęście znalazł się człowiek, który jej pomógł i może już radośnie fruwać wśród żółtawych liści drzew. A ja kiedyś przecięłam sobie łapkę potłuczoną szklaną butelką. Skowronek Adam pofrunął wtedy po moich rodziców i moja mama przykładała mi na ranę różne listki, zwłaszcza dębu.
Proszę dlatego Was mieszkańcy osiedla Witosa, przychodźcie do mojego domu – lasu! Cieszcie się magią kolorów jesiennych drzew. Słuchajcie koncertów sikorek i wróbelków. Odkrywajcie ciszę, która uspokaja Wasze serduszka. Nie wyrzucajcie jednak śmieci do lasu, nie hałasujcie, bo wtedy musimy uciekać daleko od Was. A tak żyjemy oddzielnie, choć razem w naszym pięknym – dziś jesiennym – lesie.

Kitka z włochatym ogonkiem

3d. Nagrodzone prace rysunkowe

Wyróżnienie Wiktoria Kostorz GIM19

Wyróżnienie Wiktoria Kostorz GIM19

Wyróżnienie Sebastian Filiński ZSS nr 10

Wyróżnienie Sebastian Filiński ZSS nr 10

Wyróżnienie_Oliwier Głowala_SP51

Wyróżnienie_Oliwier Głowala_SP51

Wyróżnienie_Oliwia Cierpisz_SP33

Wyróżnienie_Oliwia Cierpisz_SP33

Wyróżnienie_Laura Marszałek_SP51

Wyróżnienie_Laura Marszałek_SP51

3 miejsce_Nicoletta Stawiarska_SP51

3 miejsce_Nicoletta Stawiarska_SP51

Wyróżnienie_Klaudiusz Giza_SP 42

Wyróżnienie_Klaudiusz Giza_SP 42

3 miejsce_Zuzanna Gładysz_SP42

3 miejsce_Zuzanna Gładysz_SP42

Wyróżnienie_Dawid Piechoczek_ZSS10

Wyróżnienie_Dawid Piechoczek_ZSS10

Wyróżnienie_Dawid Piechoczek_ZSS10

Wyróżnienie_Dawid Piechoczek_ZSS10

Wyróżnienie_Karolina Helbin_SP51

Wyróżnienie_Karolina Helbin_SP51

Wyróżnienie_Karolina Palka_SP34

Wyróżnienie_Karolina Palka_SP34

2 miejsce_Magdalena Stypka_SP27

2 miejsce_Magdalena Stypka_SP27

2 miejsce_Kinga Langosz_SP33

2 miejsce_Kinga Langosz_SP33

1 miejsce_Wiktoria Tchórz_GIM19

1 miejsce_Wiktoria Tchórz_GIM19

1 miejsce_Wiktoria Likus_SP42

1 miejsce_Wiktoria Likus_SP42

1 miejsce_Mateusz Rzewnicki_SP34

1 miejsce_Mateusz Rzewnicki_SP34

1 miejsce_Martyna Kubas_SP42

1 miejsce_Martyna Kubas_SP42