Konferencja

„Przyrodnicze Katowice – edukacja terenowa”.

Miasto Katowice posiada bardzo dużo ciekawych terenów zielonych, nie tylko parków, ale i lasów oraz tzw. „nieużytków”. Wszystkie te miejsca cechuje duży potencjał edukacyjny. Wiele z nich zlokalizowanych jest w sąsiedztwie szkół i są łatwo osiągalne pieszo lub komunikacją miejską. Podczas konferencji prelegenci (przedstawiciele organizacji i instytucji prowadzących przyrodniczą edukację terenową, przedstawiciele instytucji zarządzających terenami zielonymi oraz naukowcy) będą mówić o znaczeniu edukacyjnym, wychowawczym i rozwojowym kontaktu dzieci z przyrodą. Wskażą również możliwe sposoby wykorzystania edukacyjnego przestrzeni przyrodniczych w Katowicach oraz podzielą się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu edukacji terenowej. Nauczyciele zapoznają się z możliwościami uczestniczenia dzieci i młodzieży w warsztatach terenowych w Katowicach i bezpośrednim sąsiedztwie proponowanymi przez różne instytucje i organizacje.
Zapraszamy nauczycieli zarówno nauczania wczesnoszkolnego jak i wyższych stopni kształcenia. Konferencja jest częścią rocznego programu „Przyrodnicze Katowice” organizowanego przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice oraz Pracownię Edukacji Żywej. W ramach programu, prócz konferencji, odbędzie się konkurs plastyczny i literacki, wydana zostanie ulotka edukacyjna oraz zrealizowanych zostanie prawie 200 nieodpłatnych warsztatów terenowych dla dzieci i młodzieży.
Konferencja odbędzie się 15 września w godzinach 9.00-15.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (ul. Korfantego 35). Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko nauczyciela, e-mail do kontaktu oraz nazwę szkoły prosimy przesyłać do dnia 10 września na adres przyrodniczekatowice@gmail.com. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte otrzymają e-maila potwierdzającego ich udział w konferencji. Każdy z uczestników otrzyma materiały konferencyjne oraz promocyjne m. Katowice oraz zaświadczenie o udziale w konferencji.
Konferencja jest nieodpłatna.

PROGRAM KONFERENCJI
Przyrodnicze Katowice – edukacja terenowa

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Organizatorzy: Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice oraz Pracownia Edukacji Żywej
Termin: 15 wrzesień 2015r; godz. 9.00 – 15.00

8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników
9.00 – 9.20 Przywitanie uczestników oraz prezentacja programu „Przyrodnicze Katowice” Barbara Lampart (naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska m. Katowice) oraz dr Maja Głowacka (prezes Pracowni Edukacji Żywej)
9.20 – 10.30 Założenia edukacji terenowej
1. Przyrodnicza edukacja terenowa w mieście jako profilaktyka Syndromu Deficytu Natury – dr Bogdan Ogrodnik (wiceprezes Pracowni Edukacji Żywej/wykładowca Śląski Uniwersytet Medyczny)
2. Znaczenie edukacji terenowej w przyrodniczych przestrzeniach miasta – dr Anna Watoła (adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego)
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30 Przyroda miasta Katowic i najbliższej okolicy
3. Zasoby przyrodnicze Katowic i terenów bezpośredniego sąsiadujących z uwzględnieniem ich walorów edukacyjnych – Agata Kloczkowska (referent ds. edukacji w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska)
4. Funkcje edukacyjne „przestrzeni nieurządzonej” w miastach – Magdalena Biela (zastępca dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach)
5. Wykorzystanie terenów leśnych w edukacji terenowej prowadzonej w Nadleśnictwie Katowice – Sławomir Forystek (specjalista ds. edukacji przyrodniczo-leśnej i administracji PGL LP Nadleśnictwo Katowice)
6. Możliwości wykorzystania przestrzeni parkowych w miastach do prowadzenia edukacji terenowej na przykładzie Parku Śląskiego – Anna Poraj (prezes Fundacji Park Śląski)
12.30 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 14.30 Terenowa edukacja przyrodnicza w Katowicach
7. Przyroda pełna fizyki – dr Jerzy Jarosz (kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego)
8. Na tropach przyrody – edukacja ekologiczna w praktyce – Agnieszka Kowalczyk (kierownik Pracowni Biologii i Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach)
9. Doświadczenia w terenowej edukacji przyrodniczej – Katarzyna Kępska (edukator oddziału śląskiego Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi)
14.30 – 15.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Instytucje finansujące: Urząd Miasta Katowice, WFOŚiGW w Katowicach, Nadleśnictwo Katowice

Patronat medialny: Polskie Radio Katowice

Do pobrania:

PK_broszura_okładka

 zeszyt_konferencja