Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prowadzi go grupa nieformalna Artemisja działająca przy Pracowni Edukacji Żywej w składzie: Katarzyna Ziemer, Barbara Ziemer, Ewa Ziemer.

 

FIO