Mały artysta w naturze – bezpłatne warsztaty przyrodniczo-artystyczne dla dzieci z województwa śląskiego, będą się odbywały do 30 września 2015 w Katowicach.
Serdecznie zapraszamy do udziału grupy świetlicowe, półkolonijne, przedszkolne, szkolne i pozaformalne. Celem projektu jest „zanurzenie” dzieci w naturze poprzez jej wspólne przeżywanie wszystkimi zmysłami, spontaniczną zabawę w przyrodzie oraz wyrażanie swoich doświadczeń przez działania artystyczne. W ramach projektu zgłoszone grupy wezmą udział w cyklu 3 warsztatów trzygodzinnych na terenie zielonym (parku lub lesie):
1. Przyrodę – słucham
2. Przyrodę – widzę
3. Przyrodę czuję i dotykam

Z nauczycielami/opiekunami spotkaliśmy się na seminarium 29 października w siedzibie fundacji Park Śląski.

Materiały seminaryje zawierające  opisy różnych aktywności wykorzystywanych w edukacji  terenowej prowadzonej dla  dzieci i młodzieży znajdują się tutaj.

Projekt powstał we współpracy z Pracownią Edukacji Żywej a dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO