W czasie, w którym przyszło nam żyć, uwidacznia się w całej jaskrawości nieadekwatność obrazu świata, na którym wzniesiono gmach cywilizacji Zachodu. W obrazie tym dominuje człowiek i jego potrzeby. Inne formy życia mają rację bytu o tyle, o ile są do czegoś przydatne właśnie jemu. Wyalienowany z Natury i siebie samego człowiek cierpi i sprawia cierpienie. Doświadcza tego każdy, kto przeszedł proces edukacji oraz uczestniczy w kulturze Zachodu. Wyzwaniem dla współczesności jest poszukiwanie takiego obrazu świata, który prowadziłby do zrównoważonego sposobu życia człowieka. Dynamiczna równowaga, równoważnie wzrostu i rozwoju dotyczyć powinno nie tylko życia wewnętrznego, ale i społecznego oraz naszych związków z Naturą.

W trakcie zajęć uczestnicy zbadają, z czego zbudowany jest ich własny obraz świata. Poznają światoobraz oparty na procesualnej a zarazem organicznej wizji rzeczywistości. Zbadają wpływ różnych sposobów oglądu rzeczywistości na rozumienie świata codziennego doświadczenia.

Dla kogo: zorganizowane grupy dorosłych osób (10-15 osób). Osoby indywidualne zainteresowane zajęciami prosimy o kontakt (mglowacka.pez@gmail.com), w momencie zebrania się większej grupy ustalimy termin i miejsce spotkania.

Gdzie: instytucja zamawiająca zajęcia

Jak długo: 16 godzin zegarowych (2 dni pod rząd)

Odpłatność: 100 zł/osobę

Jeżeli grupa zdecyduje się na dwudniowy wyjazd, koszty pobytu pokrywa każdy uczestnik indywidualnie.