Płynąc przez życie…
Budowanie wewnętrznego światoobrazu

Dwudniowy warsztat stacjonarny dla nauczycieli szukających nowych sposobów mówienia o problemach współczesnego świata, o postawach życiowych dzieci i młodzieży językiem wyprowadzonym z organicznego (a nie mechanicznego) obrazu świata oraz współodczuwania, jako podstawowego rodzaju związku łączącego nas ze światem i ze sobą nawzajem.
W czasie, w którym przyszło nam żyć uwidacznia się w całej jaskrawości nieadekwatność obrazu świata, na którym wzniesiono gmach cywilizacji Zachodu. W obrazie tym dominuje człowiek i jego potrzeby. Inne formy życia mają rację bytu o tyle, o ile są do czegoś przydatne człowiekowi. Wyalienowany z Natury i siebie samego człowiek cierpi i sprawia cierpienie. Doświadcza tego każdy, kto przeszedł proces edukacji oraz uczestniczy w kulturze Zachodu.
Wyzwaniem dla współczesności jest poszukiwanie takiego obrazu świata, który prowadziłby do zrównoważonego sposobu życia człowieka. Dynamiczna równowaga, równoważnie wzrostu i rozwoju dotyczyć powinno nie tylko życia wewnętrznego, ale i społecznego oraz naszych związków z Naturą.