PROFILAKTYKA DZIECIĘCEGO SYNDROMU DEFICYTU NATURY

Dzieciństwo naszych dzieci jest inne niż nasze. My biegaliśmy po łąkach i szaleliśmy w lesie – dzisiaj dzieci najczęściej siedzą przed telewizorem czy komputerem. Brak ruchu, brak kontaktu z naturą powoduje, że młody organizm nie otrzymuje tego, co jest mu właśnie teraz niezbędne do prawidłowego rozwoju. Szanse na pojawienie się takich zaburzeń jak ADHD, dysleksje, alergie na czynniki środowiskowe itd. znacząco rosną. Mówi o tym wiele doniesień naukowych, które tylko potwierdzają to, co rodzice obserwują na co dzień. Cały ten złożony problem został nazwany syndromem deficytu natury.

Pracownia Edukacji Żywej zajmuje się profilaktyką zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży organizując im pobyt w otoczeniu przyrody beskidzkiej oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Program pobytu łączy zajęcia wspierające prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci z edukacją przyrodniczą. Jednak to, co najważniejsze – to budowanie pozytywnych relacji dziecka z naturą, motywacji do przebywania wśród niej i jej poznawania oraz kształtowanie zdrowego trybu życia.

Dla kogo:

Dla grup szkolnych (maksymalnie 15 osobowe, większe klasy będą podzielone na dwie grupy.

Zgłoszenia indywidualne (również rodziców z dziećmi)

Gdzie: wybrane schroniska młodzieżowe, domy wczasowe, agroturystyka w bezpośredniej bliskości dobrze zachowanej przyrody (Beskidy, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, itp.)

Jak długo: wyjazdy krótkoterminowe (1, 2 i 3 dniowe) lub w ferie i wakacje także całotygodniowe

Opis programu:

Czas warsztatów wypełniony jest pobytem wśród przyrody i różnymi aktywnościami wykonywanymi samodzielnie bądź w zespole. Edukacja przyrodnicza powiązana jest z elementami survivalu ekologicznego (a więc nie uszkadzającego elementów przyrody). Dzieci i młodzież wykonując zadania oraz ćwiczenia ruchowe i sprawnościowe aktywizują różne układy psychomotoryczne. Oprócz zajęć terenowych dzieci wezmą udział także w zajęciach stacjonarnych (w zależności od pogody w pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu), gdzie usystematyzują zdobytą wiedzę oraz powiążą ją z życiem codziennym. Dzieci będą także uczestniczyły w przygotowaniu posiłków opartych na różnych typach diet. Program wyjazdu włącza różne elementy obecne w warsztatach znajdujących się w ofercie Pracowni (zob. zakładka EDUKACJA), w zależności od wieku dzieci, stanu pogody, itp.

Na całkowity koszt zajęć składa się (opcjonalnie, w zależności od uzgodnień): przejazd, koszt pobytu, koszt realizacji programu.