Będąc fundacją staramy się, aby proponowane przez nas zajęcia były nieodpłatne dla uczestników. Jest to możliwe wówczas, kiedy uda nam się pozyskać środki finansowe na ich realizację. Każdorazowo o takiej możliwości informujemy przy opisie programu. W przypadku braku zewnętrznego dofinansowania – zajęcia realizujemy w ramach odpłatnej działalności statutowej i koszt ich przeprowadzenia pokrywają zainteresowane grupy. W naszej ofercie znajdują się również zajęcia, które realizujemy z zasady nieodpłatnie.