Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Żabie Doły”, utworzony już w 1977 roku, jest jednym z wielu przykładów w naszym województwie, kiedy to silne przekształcenie terenu i następnie wyłączenie go z użytkowania stało się źródłem jego dużej bioróżnorodności. Eksploatowano tu rudy cynku, ołowiu i węgiel kamienny, efektem czego są hałdy ale i zapadliska, niecki i leje, które wypełniły się wodą. 13 zbiorników wodnych, wchodzące w skład tzw. „pojezierza górnośląskiego”, zajmują tu łączną powierzchnię 35 ha (cały teren Żabich Dołów to ponad 200 ha). Dwa największe zbiorniki zajmują powierzchnię około 10 ha każdy. Ze względu na różnorodność siedlisk (stawy i zabagnienia graniczą tu z nieużytkami porastającymi m.in. nasypy kolejowe czy hałdy i polami uprawnymi) można tu zaobserwować wiele gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych. Z tego samego powodu teren upodobały sobie zwierzęta. Szczególnie zwracają uwagę ptaki; stwierdzono tu  około 130 gatunków. Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Miejsce zbiórki przy dojeździe autokarem lub busem:

Bytom, koniec ul. Krzyżowej (za wiaduktem, przy znaku zakazu ruchu).

 

Miejsce zbiórki przy dojeździe komunikacją publiczną:

Przystanek Bytom Arki Bożka (naprzeciw stacji benzynowej)

  • Linie autobusowe 127, 227, 820, 192, 830N
  • Linie tramwajowe T6, T19

 

zd4M

 

zd6M

 

zd5M

 

zd3M

 

zd2M

 

zd1M

 

DSCN4023