Świadoma przyszłość – poznać siebie, aby zrozumieć świat

Warsztat skierowany jest do zainteresowanej młodzieży pierwszych i drugich klas szkół średnich. Składa się on z trzech spotkań , z których każde trwa cztery godziny lekcyjne. Celem warsztatów jest realna pomoc młodzieży w spojrzeniu na swoją przyszłość (matura, studia, życie zawodowe itd.) z nowej perspektywy.
Na pierwszym spotkaniu młodzież bada swoje podstawowe potrzeby rozwojowe. Uczestnicy określają swój osobisty sposób widzenia świata, swój światoobraz.
Drugie spotkanie poświęcone jest sposobom integracji wiedzy, którą zdobywają zarówno w szkole jak i poza nią. Taka integracja jest możliwa o ile uczestnicy zobaczą korzyści myślenia systemowego, dostrzegania problemów w kontekście właściwie określonej całości.
Na trzecim spotkaniu proponujemy uczestnikom, aby spojrzeli na swoje życie, jako na całość, a więc na to, co było, co jest i co będzie. Samo myślenie o swoim życiu, jako całości zmienia też sposób widzenia teraźniejszości i najbliższej przyszłości, pozwalając spojrzeć niejako „z boku” na swoje wybory.

Pierwsza edycja warsztatów realizowana była dzięki dofinansowaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wybranych szkołach województwa śląskiego.