Celem warsztatów terenowych (opcjonalnie – stacjonarnych), których naczelne przesłanie brzmi: Śmieci przerywają łańcuch życia, jest połączenie dwóch tematów: recyklingu śmieci oraz obiegu materii w przyrodzie. Jest to szczególnie ważne w obszarze aglomeracji górnośląskiej, gdzie sąsiadują ze sobą obszary cenne przyrodniczo, potencjalnie cenne przyrodniczo oraz zdegradowane. Znalezione w terenie śmieci pozwolą omówić ideę recyklingu, dopiero od niedawna rozwijaną  przez człowieka na masową skalę, aby zapobiec wyczerpaniu się zasobów surowców nieodnawialnych. 

Sam teren dostarcza wielu przykładów biologicznego „recyklingu”, naturalnego i od zawsze obecnego w świecie przyrody (cykle krążenia materii w przyrodzie). Oczywiście w czasie warsztatów – jak zawsze podczas zajęć terenowych – dzieci i młodzież obserwują lokalną przyrodę i poznają zachodzące w niej zjawiska. Większe nagromadzenia odpadów są fotografowane z określeniem pozycji GPS. Poruszone są również kwestie etyczne i estetyczne związane z relacją człowiek – przyroda.

Dla kogo: grupy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych maksymalnie 20 osobowe. W przypadku zajęć stacjonarnych możliwy jest udział całej klasy.

Gdzie: las/park w sąsiedztwie szkoły

Jak długo: 4 godziny lekcyjne (zajęcia terenowe)

Odpłatność:   200 zł/grupę

UWAGA: Ponieważ zajęcia odbywają się w terenie, bardzo prosimy aby wszyscy uczestnicy byli odpowiednio ubrani w strój terenowy (wygodne, pełne buty – nie sandałki!), długie spodnie, koszula lub bluza z długim rękawem, nakrycie głowy).