Powietrze – oddech przyrody.
Badanie jakości powietrza w moim otoczeniu.

Przewodnim tematem jest badanie jakości powietrza poprzez obserwację zjawisk przyrodniczych w wybranym terenie. Dzieci i młodzież uczą się korzystać z bioindykatorów (np. skali porostowej) przy ocenie jakości powietrza.
W terenie badane są też inne ślady wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan różnych elementów przyrody, np. liści i igieł, symptomy osłabienia zdrowotności drzewostanów (infekcje grzybowe czy obecność pewnych gatunków owadów). Ważnym elementem zajęć jest badanie, które elementy przyrody polepszają jakość powietrza i w jaki sposób, np. filtrująca pyły funkcja drzew, neutralizująca (w pewnym zakresie) zakwaszenie deszczy funkcja humusu itd.
Uczestnicy zastanawiają się także, co można w najbliższym otoczeniu zrobić, aby polepszyć jakość powietrza.