Jaki kolor ma przyszłość?
O energetycznym bilansie biosfery.

Zajęcia terenowe dotyczą problemu przepływów energii w przyrodzie na tle korzystania przez człowieka z nieodnawialnych źródeł energii. Dzieci i młodzież badają przybliżony bilans energetyczny wybranego ekosystemu: lasu, łąki itp.
Uczestnicy uczą się budować z elementów przyrodniczych, zastanych w danym miejscu, uproszczone przepływy energetyczne i badać ich wydajność. Zastanawiają się, czego człowiek mógłby się nauczyć z tych prostych obserwacji i badań przyrodniczych o sposobie zarządzania wyzwalanymi przez siebie przepływami energii. Jak sposób pozyskiwania energii wpływa na bilans energetyczny obejmujący całą biosferę oraz jej kondycję?
W części stacjonarnej zajęć mowa jest o sposobach oszczędzania energii, o odnawialnych źródłach energii i samowystarczalności energetycznej każdego z gospodarstw domowych.