Formy i metody ochrony przyrody

Program ma na celu zapoznanie dzieci i młodzież z formami i metodami ochrony przyrody. Zajęcia obejmują zapoznanie się dzieci z metodami obserwacji i badań ekologicznych. Proponowane są tylko takie metody, które dadzą się dostosować do możliwości uczniów. Przy okazji udziału w programie dzieci uczą się także systematyczności, skrupulatności prowadzenia obserwacji.
Dzieci z pomocą edukatora wybierają sobie miejsce i temat badań, opracowują ich plan i uczą się jak je prowadzić oraz dokumentować. Jest wiele okazji do poznawania różnych aspektów badanego siedliska przyrodniczego: gleby, roślin, zwierząt, itd. Szczególna waga przykładana jest do promowania działań z zakresu czynnej ochrony przyrody.
Udział w programie uczestnicy mogą wykorzystać do przygotowania własnych projektów edukacyjnych.