ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Nie wyobrażamy sobie realizacji naszych celów bez współpracy z organizacjami pozarządowymi. Niektóre z nich bardzo nam pomogły „stanąć na nogi” w początkowym, trudnym  okresie naszej działalności jak Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju czy Fundacja Parku Śląskiego.

Inne NGO’sy podjęły z nami współpracę na wiele różnych sposobów i ich lista jest długa.

Mamy wrażenie, że jesteśmy dopiero na początku drogi współdziałania z ludźmi i organizacjami pozrządowymi i wierzymy, że wydarzy się wiele dobrych rzeczy. Czekamy na to …