Pracownia – bo naszym celem jest praca z ludźmi na rzecz ludzi, na rzecz zwierząt i roślin. Po wielu latach poszukiwań stworzyliśmy odpowiednie do realizacji tego celu „narzędzia”. Przede wszystkim są to programy edukacyjne, które cały czas udoskonalamy.

Edukacji – choć w planach mamy również działania pomocowe – to edukacja jest głównym profilem naszego działania. Edukacja, która znajduje się u podstaw rozwoju i wszystkich zmian.

Żywej – taką edukacją chcemy się zajmować. Zmieniającą się wraz z otoczeniem, warunkami, grupą czy konkretnym uczestnikiem. Dlaczego edukacja żywa? Z różnych powodów. Dlatego, że edukacja to żywy proces. Jak mówi John Dewey: „Edukacja nie stanowi przygotowania do życia, edukacja jest samym życiem”.

I jeszcze dlaczego? Bo edukujemy o życiu. O przyrodzie, o roślinach, zwierzętach. Bo nawet kiedy edukujemy o relacjach między ludźmi, o sposobach komunikacji, kiedy pomagamy ludziom zbliżyć się do ich wnętrza – zawsze w tle jest przyroda. Życie. Staramy się, aby przyroda zawsze była kontekstem edukacji.

I wreszcie – bo edukacja, bo potrzeba dawania, dzielenia się i rozwijania edukacji jest w nas żywa. Bo z biegiem czasu – uczyniliśmy z niej motyw przewodni naszego życia.