FIRMY

Dlaczego współpracujemy z firmami

Problem, którym się zajmujemy (Syndrom Deficytu Natury) jest szczególnie ważny. Jest on związany zarówno ze zdrowiem i pomyślnością dzieci, jak i z ochroną środowiska naturalnego. Dlatego też szukamy sprzymierzeńców wśród firm, dla których te kwestie również są ważne i które w swoim działaniu biorą pod uwagę zrównoważony rozwój.

Zapraszamy do współpracy w zakresie następujących działań:

1. Prowadzenie zajęć terenowych
  • 2-4 godzinne zajęcia terenowe dla przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych w lesie znajdującym się jak najbliżej szkoły;
  • trzydniowe zajęcia wyjazdowe dla dzieci ze szkół podstawowych w miejsca przyrodniczo cenne (np. Beskidy i Jura Krakowsko – Częstochowska)

Tutaj nasze działania wsparł sklep Dzieciaki w Plecaki – dziękujemy i polecamy asortyment sklepu.

 

2. Propagowanie w mediach wiedzy o Syndromie Deficytu Natury  i jego profilaktyce;
3. Zakup pomocy dydaktycznych (np. sprzętu do obserwacji przyrodniczych);
4. Tworzenie funduszu celowego stanowiącego wkład własny Fundacji do wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych, profilaktycznych, itd.;
5. Inne propozycje do ustalenia z Państwem indywidualnie (np. doradztwo filozoficzne, wyjazdy weekendowe dla kadry rozwijające kulturę organizacyjną firmy).