EDUKATORZY, WOLONTARIUSZE, PRAKTYKANCI, STAŻYŚCI

PREZENTUJEMY NASZYCH EDUKATORÓW:

dr Maja Głowacka – od dzieciństwa czuje, że jej domem jest las. Chcąc go głębiej poznawać i chronić – zrobiła doktorat z ekologii drzew. Szybko odkryła, że swoją pasją i wiedzą potrzebuje dzielić się z innymi i od kilkunastu lat prowadzi leśne warsztaty z dziećmi i dorosłymi. Aż w końcu, wspólnie z Bogdanem Ogrodnikiem stworzyła Pracownię Edukacji Żywej. Absolwentka szkoły trenerów umiejętności psychospołecznych, prowadzi również warsztaty rozwojowe – oczywiście w lesie. Zaangażowana w ochronę przyrody, m.in. realizowała programy czynnej ochrony siedlisk w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Jak może – pomaga potrzebującym psom i kotom, które spotyka na swojej drodze podejrzanie często… Więcej o Mai przeczytacie tutaj.

dr Bogdan Ogrodnik – przyrodnik, filozof, fizyk… W pracy doktorskiej rozwijał filozofię przyrody , co teraz wykorzystuje podczas tworzenia i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Od kilkunastu lat mocno zaangażowany w pomoc rodzicom (sam żywo zainteresowany tematem jako ojciec dwójki dzieci) i nauczycielom w kwestiach wychowawczych – m.in. jako trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Ukończył szkołę trenerów umiejętności psychospołecznych. Pomysłodawca i współtwórca Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Obecnie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym prowadzi warsztaty dla studentów m.in. z etyki troski. Więcej o Bogdanie przeczytacie tutaj.

Alicja Kloczkowska –  Chociaż wychowałam się w bardzo dużym mieście przyroda od dziecka jest obecna w moim otoczeniu, często przebywam w lesie, spaceruję po nim lub jeżdżę na rowerze, lubię też wodę, lubię pływać i pływać kajakiem, jednak największy sentyment mam do gór i Jury i to tam wyjeżdżam najchętniej.
Z przyrodą związałam również swoją edukację. Studiowałam międzywydziałową ochronę środowiska, którą ukończyłam pracą magisterską dotyczącą ustalenia źródeł rzek beskidzkich. Podczas studiów udało mi się doświadczyć, jak chroni się przyrodę w różnych organizacjach. Praktyki zawodowe odbyłam w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie miałam szansę brać udział w pracach terenowych na rzecz ochrony torfowisk. Charakter ochrony zwierząt poznałam na wolontariacie w PTOP „Salamandra”, gdzie uczestniczyłam w reintrodukcji popielicy (Glis glis) w lasach Polski Zachodniej. W Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach nauczyłam się, jak czynnie chronić murawy kserotermiczne i łąki. Tam też zorientowałam się, że o przyrodzie można również edukować.
Samą przyrodą byłam więc zafascynowana odkąd pamiętam, natomiast edukowanie o przyrodzie poznaję od niedawna. Po studiach pracowałam w dziale edukacji ekologicznej w Oddziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu k/Pilicy. Obecnie prowadzę w tym miejscu warsztaty w ramach projektu LIFE+ na temat muraw kserotermicznych. Uczę również biologii w szkole. A w Pracowni Edukacji Żywej przygotowuję i prowadzę przyrodnicze warsztaty dla dzieci oraz rozwijam się i uczę, jak dobrze uczyć innych i czerpać z tego satysfakcję.

Agata Kloczkowska – dzieciństwo spędziła w mieście (na placu;), na jurajskich murawach i łąkach oraz w bukowych lasach. Bardzo chciała to kontynuować, dlatego postanowiła zająć się przyrodą także zawodowo, długo studiując biologię, a potem pracując w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, a teraz także w Pracowni Edukacji Żywej.

Izabela Skowronek – jej przygoda z przyrodą rozpoczęła się w dzieciństwie. Wiele godzin spędzała wtedy na łąkach, w lesie, nad rzeką i w ogrodzie babci. Z czasem przyroda, a szczególnie botanika, zafascynowały ją na poważnie, dlatego rozpoczęła studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przyroda jest dla niej nieskończoną wartością, fascynuje ją, chce ją chronić i o niej opowiadać. Już na studiach rozpoczęła pracę jako edukator ekologiczny i współpracowała z Międzynarodowym Miasteczkiem Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku. Ukończyła kurs dydaktyczno-pedagogiczny uprawniający do nauczania biologii. Stale uczestniczy w warsztatach i konferencjach poświęconych edukacji ekologicznej. Obecnie prowadzi zajęcia jako nauczyciel akademicki oraz ulubione warsztaty dla dzieci w Pracowni Edukacji Żywej.

Wszyscy nasi edukatorzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz stale rozwijają swoje kompetencje merytoryczne, wychowawcze i edukacyjne.

 

WOLONTARIUSZE, PRAKTYKANCI, STAŻYŚCI

Pracownia Edukacji Żywej zwiększa swoją ofertę edukacyjną i realizuje coraz więcej programów. W związaku z tym:

  • Pracownia podejmie współpracę z osobami zainteresowanymi pomocą w prowadzeniu zajęć terenowych i stacjonarnych, głównie z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Zajęcia są prowadzone z dziećmi w wieku przedszkolnym (5-6 lat) a także z dziećmi i młodzieżą wszystkich poziomów nauczania szkolonego (podstawówka, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna), według przygotowanych programów. Oferujemy w zamian szkolenia i praktyki wprowadzające w tematykę i formę zajęć a także opiekę merytoryczną.
  • Zapraszamy do kontaktu osoby, które interesują się przyrodą i posiadaja wykształcenie wyższe  (min. licencjat). Ważna jest dyspozycyjność kandydatów oraz silna motywacja do rozwoju w kierunku edukacji pozaformalnej.

Jeśli po zapoznaniu się z naszą misją, inspiracjami oraz propozycjami edukacyjnymi:

  • czujesz, że Twoja wizja świata i pomysł na życie są podobne do naszego,
  • wiesz, że masz kompetencje, które mogą się przydać w działaniach  fundacji albo też chcesz je uzyskać,

– napisz lub zadzwoń do nas – chętnie umówimy się na spotkanie w naszym biurze:

Być może wspólnie zrobimy coś ważnego!

PRACOWNIA EDUKACJI ŻYWEJ

e-mail: pracowniaedukacjizywej@gmail.com

tel.: +48 789  363  273

Adres biura Pracowni Edukacji Żywej:

Katowice, ul. Francuska 12, 3 piętro, p. 404 (budynek dawnej Biblioteki Śląskiej mieszczącej obecnie Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej)