WOLONTARIUSZE, PRAKTYKANCI, STAŻYŚCI

Zapraszamy wolontariuszy, praktykantów oraz stażystów do współpracy. Zasady współpracy będą każdorazowo dostosowane do potrzeb osób chcących do nas dołączyć. Z wolontariuszami podpisujemy umowę wolontariacką, która gwarantuje ubezpieczenie oraz w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów poniesionych przez wolontariusza wskutek pracy na rzecz fundacji. 

Wolontariat, praktyka czy staż to łagodne i bezpieczne sposoby na sprawdzenie siebie w nowych sytuacjach, które mogą okazać się przydatne w planowaniu swej drogi zawodowej a może i życiowej.