ANTROPOLOGIA KULTUROWA JEANA GEBSERA

Jean Gebser jest mało znanym szwajcarskim antropologiem kultury, który wydał w 1949 roku jedyną liczącą się książkę pt.: „The Ever Present Origin”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy „Zawsze teraźniejsze powstawanie”. Została ona przetłumaczona na język angielski w 1985 roku.  I na tym historia propozycji Gebsera zakończyłaby się, gdyby nie to, że zaczęli się na nią powoływać myśliciele, dla których bliskie jest ewolucyjne podejście do rozwoju psychiki i kultury. Co takiego interesującego w niej znaleźli?  Gebser stał się prekursorem tzw. podejścia integralnego do rozwoju i struktury ludzkiej świadomości i kultury. Na podstawie własnych badań oraz rozmów ze śmietanką intelektualną ówczesnej Europy opracował koncepcję rozwoju świadomości człowieka, która odbywała się równolegle do rozwoju form społecznej organizacji. Pogląd taki nie był jednak nowością. Gebser głosił ponadto, że każdy człowiek w swoim rozwoju musi przejść przez kolejne fazy nawiązujące do dawnych etapów ewolucji społecznej. Tak więc każdy z nas począwszy od narodzin przechodzi przez fazę archaiczna, magiczną, mityczną i racjonalną. W trakcie dorastania wcześniejsze fazy nie znikają, ale trwają i dostosowują do powstających nowych struktur świadomości. Świadomość człowieka dorosłego jest więc złożona i jej poszczególne struktury mogą być w różnym stopniu wykształcone i na różne sposoby (najczęściej niespójnie) powiązane ze sobą. Gebser analizując współczesną sztukę (np. aperspektywizm P. Picassa) oraz niektóre wątki współczesnej mu nauki stawia hipotezę o wyłanianiu się kolejnej, tzw. integralnej struktury świadomości. To, co ją charakteryzuje, to integracja wszystkich wcześniejszych rozwojowo struktur. Szczególnie duże znaczenie w tym procesie ma sztuka i filozofia, z natury integrujące sobie właściwe sfery: zmysłową, emocjonalną i racjonalną.

Jean Gebser zmarł w 1973 roku. Obserwując współczesny nam świat można stwierdzić, że ciągle nie odkryliśmy takiego sposobu życia razem, który pozwoliłby nam cieszyć się tą piątą – postulowaną przez badacza – strukturą świadomości.